Uzależnienie od alkoholu

Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym

  • woj. śląskie


Telefon Informacyjny AA


Miejskie Centrum Informacji o Problemach Alkoholowych


Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików

  • Bielsko-Biała


Alkoholowy Telefon Zaufania

  • Piekary Śląskie


Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach

  • Ul. Korczaka 27 Katowice

Stowarzyszenie organizuje sieć hosteli dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu,  podejmowane są systematyczne działania informacyjno-propagandowe, organizowane są również szkolenia i tworzone miejsca pracy dla osób chorych psychicznie(terapia zajęciowa)


Agencja Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego

W ramach agencji działa Ośrodek Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego NZOZ, który umożliwia bezpłatne podjęcie leczenia (w ramach współpracy z NFZ). Prowadzone są grupy terapeutyczne, warsztaty i treningi.


Subscribe to RSS - Uzależnienie od alkoholu

Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.