Anna Kwiecień

 

Kierunek i rok studiów, specjalizacja: Psychologia, rok V, profil zawodowy: zdrowie i jakość życia oraz praca i organizacja.

Kontakt e-mail: aniakwiec@gmail.com

Zainteresowania:

Patologie środowiska pracy, m.in. Pracoholizm, Wypalenie zawodowe; Opieka paliatywna/ hospicyjna.

Doświadczenie zawodowe:

  • Praktyka studencka, Hospicjum, kwiecień-maj 2015,
  • Praktyka studencka, DPM Doradztwo Personalne, maj- czerwiec 2014.

Dodatkowe doświadczenie:

  • Wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”, luty-maj 2012,
  • Youth Exchange in Romania, August- September 2011,
  • Wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, w roku szkolnym: 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

 

Artykuł

Pracoholizm: przyczyny i profilaktyka

Praca jest bardzo istotnym elementem życia każdego człowieka. Niestety czasami stosunek do pracy może przybrać formę patologii, która jest określana mianem pracoholizmu o różnych możliwych przyczynach i konsekwencjach.

Czytaj dalej


Artykuł

Opieka paliatywna i hospicyjna. Człowiek w obliczu nieuleczalnej choroby. Część I

Pojawienie się nieuleczalnej choroby w życiu człowieka jest wydarzeniem stresującym i traumatycznym, o wielorakich konsekwencjach. Ulega zmianie dotychczasowa organizacja życia, podejmowane są liczne próby niwelowania nieprzyjemnego stanu dyskomfortu w sferze fizycznej, duchowej i psychicznej. Moment przekazania złych rokowań pacjentowi nie jest łatwy ani dla niego, ani dla lekarza, dlatego do takiego spotkania należy się przygotować. Warto wziąć pod uwagę stan psychofizyczny osoby chorej w danym dniu, jej chęć do rozmowy i posiadane informacje o chorobie, stworzyć atmosferę wsparcia i zaufania. W zaistniałej sytuacji opieką powinni być otoczeni pacjenci oraz ich najbliższa rodzina. Praca w ośrodkach opieki paliatywnej, hospicyjnej jest trudną i odpowiedzialną posługą drugiemu człowiekowi, uczy wyrozumiałości, cierpliwości oraz przyczynia się do stopniowej akceptacji nieuchronności śmierci. Pracownicy tych placówek zawsze mogą zwrócić się po pomoc do psychologa lub osoby duchownej, by móc skutecznie wypełniać swoją misję.

Czytaj dalej


Artykuł

Opieka paliatywna i hospicyjna. Człowiek w obliczu nieuleczalnej choroby. Część II

  • 1 Październik, 2015
  • Anna Kwiecień
  • śmierć, choroba, hospicjum, żałoba,

„Życie człowieka jest procesem zmian. Od narodzin do śmierci, od młodości do starości. Cierpienie i choroba stawiają przed człowiekiem zadanie przekroczenia samego siebie (…). Psychika człowieka ma potężną moc. Ale trzeba wiedzieć, gdzie się ta energia znajduje. Może w rodzinie, może w przyjaźni albo wierze, w pracy, w marzeniach? (…). W chorobie człowiek poznaje siebie w nowym wymiarze, w takim, jakiego dotąd nie znał”[10]. Opieka paliatywna i hospicyjna jest sprawowana przez wielodyscyplinarny zespół pracowników oddziałujących na umysł, ciało i duszę osób terminalnie chorych.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.