• Opublikowane 29 Wrzesień, 2013

Bankowość elektroniczna, bankowość mobilna

Bankowość elektroniczna czy internetowa?

Czy „bankowość elektroniczna” to to samo co „bankowość internetowa”? Otóż nie, bankowość elektroniczna jest pojęciem szerszym, obejmującym dostęp do rachunku bankowego nie tylko za pośrednictwem komputera, ale także telefonu (z pomocą call center, SMS, IVR), smartfona lub terminalu POS. Termin bankowość internetowa jest zarezerwowany do korzystania z usług banku przez komputer.

Bankowość internetowa oferuje szeroki zakres funkcji, które jeszcze dekadę temu klienci mogli robić jedynie w Oddziale swojego Banku. Obok prostych funkcji czyli: sprawdzanie salda, historii operacji, przelewów, spłat karty, klienci coraz częściej realizują poprzez bankowość internetową także zlecenia bardziej czasochłonne, jak np. otwarcie nowego rachunku lub złożenie wniosku o kredyt, które można niejednokrotnie już w całości zrealizować elektronicznie bez wizyty w oddziale.

Banki wzbogacają bankowość internetową także o pomocne funkcje, które wykraczają poza stricte transakcyjną obsługę rachunku. I tak coraz częściej udostępniane są narzędzia do zarządzania finansami osobistymi (PFM - Personal Finance Manager), które pomagają planować domowy budżet, analizować wydatki oraz budować plany oszczędzania. Narzędzia te stale jeszcze działają głównie w powiązaniu z bankowością internetową, jednak obserwacja rynku wskazuje, że naturalnym kierunkiem rozwoju będzie ich implementacja w aplikacjach mobilnych, a w szczególności w aplikacjach na tablety.

W ramach modułów komunikacyjnych bankowość internetowa coraz częściej umożliwia nie tylko wymianę maili między klientem a bankiem, ale również prowadzenie rozmowy w formie chatu lub wideo chatu, podczas którego konsultant może przejąć od klienta wypełnianie formularzy czy wprowadzanie danych.

Bankowość mobilna i usługi mobilne

Bankowość mobilna to dostęp do usług bankowych przez aplikację mobilną zainstalowaną w telefonie lub na tablecie. Tak jak bankowość internetową oferują wszystkie banki uniwersalne, tak i aplikacje bankowości mobilnej posiada już większość liczących się banków na rynku. Aplikacje bankowe wykorzystują nowoczesne funkcje dostępne w urządzeniach mobilnych (GPS, kamera, czujniki położenia), aby zaoferować klientowi unikalne możliwości podczas korzystania z bankowości. Zasadnicza różnica między aplikacjami polega na zakresie dostępnych operacji oraz na rodzaju / ilości funkcji dodatkowych, specyficznych i niekoniecznie finansowych.

Zakres operacji możliwych do wykonania poprzez aplikacje mobilne przeważnie jest zbliżony do tych dostępnych w systemie internetowym, ale rzadko stanowi jego odzwierciedlenie jeden do jednego.

Warto się przyjrzeć, co w ramach aplikacji bankowości mobilnej oferuje bank, z którego usług już korzystamy lub zamierzamy skorzystać. Może się bowiem okazać, że o istnieniu niektórych funkcji po prostu nie wiemy. Wyróżnikiem aplikacji może być np. możliwość realizacji dowolnych zleceń (przelewów, doładowań) niezdefiniowanych wcześniej, bądź modyfikacja zleceń stałych i z datą przyszłą. Dodatkowe funkcjonalności w aplikacjach, takie jak szybki dostęp do konsultanta, geolokalizacja bankomatów, punktów rabatowych, opłacanie faktury po zeskanowaniu QR kodu z rachunku, czy integracja z kalendarzem telefonu znacznie ułatwią załatwianie codziennych spraw.

Bank Pekao oferuje klientom w pełni transakcyjne aplikacje bankowości mobilnej pozwalające realizować operacje znane z bankowości internetowej, w tym przelewy i doładowania jednorazowe, niezdefiniowanej wcześniej, wraz z usługami szczególnie przydatnymi przy korzystaniu z bankowości przez urządzenie mobilne (geolokalizacja bankomatów i placówek, także w rozszerzonej rzeczywistości, informacje giełdowe). Aplikacje powiązane są z systemami internetowymi dla danej grupy klientów i są to – aplikacja mobilna Pekao24 oraz PekaoFirma24.

Nowością na rynku są aplikacje finansowe (i niekoniecznie bankowe), które umożliwiają płacenie telefonem za zakupy w sklepach tradycyjnych, internetowych oraz realizację przelewów między użytkownikami na numer telefonu lub adres e-mail z książki adresowej. Najczęściej transakcje są realizowane dzięki technologii NFC (z ang. Near Field Communication – łączność bliskiego zasięgu) bezstykowo, jak w przypadku zbliżeniowych kart płatniczych z technologią zbliżeniową oraz poprzez zeskanowanie kodu QR lub przez wpisanie kodu cyfrowego generowanego przez aplikację. Aplikacja płatnicza PeoPay wydana przez Bank Pekao SA obsługuje wszystkie ww. funkcje. Dodatkowo aplikację wyróżnia na rynku to, że jest jedyną na rynku aplikacją, która pozwala również przyjmować płatności podobnie jak terminale kartowe.

Na pytanie o kierunek rozwoju technologii mobilnych trudno dziś odpowiedzieć jednoznacznie, trendy i rozwiązania stosowane zmieniają się bardzo szybko, rozwijanych jest wiele różnych technologii, które mogą trwale ukształtować usługi mobilne w najbliższych latach: np. NFC, rozszerzona rzeczywistość, sterowanie głosowe. W kontekście bankowości mobilnej, w ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania głównie w dziedzinie mobilnych płatności oraz nowym modelu obsługi klienta, w którym wykorzystuje się kamerę smartfona lub tabletu do wideo rozmowy z konsultantem.

Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej

Banki chronią finanse klientów wykorzystując zaawansowane wewnętrzne mechanizmy bezpieczeństwa i udostępniając klientom odpowiednie narzędzia. W działaniach w obszarze bezpieczeństwa banki uwzględniają zarówno edukację klienta, jak również ewentualny brak odpowiednich zabezpieczeń komputera klienta, czy brak świadomości wobec czyhających w cyberprzestrzeni zagrożeń.

Najczęstsze zagrożenia to złośliwe oprogramowanie typu keylogger czy  trojan, pozwalające przychwycić wprowadzane przez użytkownika poufne dane, czy podszywać się pod różne funkcje dostępne w systemie. W ramach praktyk phishingowych cyberprzestępcy często próbują oszukać użytkownika spreparowanymi stronami imitującymi wygląd systemu bankowego.

Zabezpieczenia bankowości internetowej skupiają się na dwóch głównych obszarach: logowaniu do systemu oraz autoryzacji zleceń. Sam dostęp do rachunku choćby w trybie pasywnym (sprawdzenie stanu konta i historię wykonanych operacji) zabezpiecza stały login i stałe lub maskowane hasło (wymagające podania tylko wybranych znaków). Dodatkowe zabezpieczenie może zapewnić wykorzystanie ekranowej klawiatury do wprowadzania hasła/loginu lub też obrazka antyphishingowego, który pozwala rozpoznać, czy strona logowania jest wystawiona przez Bank, czy podstawiona przez złodzieja. Połączenie z bankiem jest zabezpieczone certyfikatem SSL, który gwarantuje poufność danych przesyłanych drogą internetową.

Do zabezpieczenia warstwy transakcyjnej systemu banki stosują osobne zabezpieczenia, udostępniając klientom jedną lub kilka do wyboru metod autoryzacji. Popularnym rozwiązaniem są jednorazowe hasła SMS wysyłane na zarejestrowany przez klienta w banku numer telefonu komórkowego. Hasło SMS generowane jest dopiero w momencie wykonywania transakcji, dlatego jest z nią ściśle powiązane. Rzadziej stosowane są hasła w postaci fizycznej (plastikowa karta lub papierowy wydruk) lub generowane przez tokeny. Te ostatnie można spotkać w postaci niewielkich elektronicznych urządzeń lub w formie aplikacji instalowanej np. na telefonie (token GSM, w Banku Pekao pod nazwą PekaoToken) i nie wymagają one łączności z bankiem. Same hasła dodatkowo posiadają odpowiednio zdefiniowany okres ważności. Inną ze spotykanych na rynku metod zabezpieczeń transakcji jest cyfrowy podpis, który wymaga posiadania na komputerze dodatkowego oprogramowania, bez którego autoryzacja nie jest możliwa.

Decydując się na wybór oferty poszczególnych banków, warto uprzednio zagłębić się w oferowany system zabezpieczeń bankowości elektronicznej, aby świadomie korzystać z zabezpieczeń, które pozwolą nam wygodnie użytkować system i spać spokojnie w nocy.

 

 Artykuł przygotowany przez Bank Pekao S.A.  

 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.