Barbara Niesler

Kierunek tudiów: pedagogika: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (II rok studiów magisterskich), pedagogika rewalidacyjna (II rok studiów licencjackich)

Kontakt e-mail: basianiesler@wp.pl

Zainteresowania: zagadnienia związane z duchowością człowieka, sposoby wspomagania rozwoju dziecka, poezja i wszelka inna literatura oraz świat w każdym wymiarze

Doświadczenie zawodowe: praktyki w szkole podstawowej i przedszkolu, wolontariat w szkole podstawowej

Dodatkowe doświadczenie: wolontariat w domu pomocy społecznej

 

Artykuł

O religijności pozornej

  • 13 Wrzesień, 2013
  • Barbara Niesler
  • O religijności pozornej; religijność; wiara; modlitwa,

„A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.” Antoine de Saint-Exupéry   - Boże, daj mi zdać ten egzamin. - Boże, spraw żebym dostała tę pracę. - Boże, pomóż mi rozwiązać te trudności. Powszechne i częste.

Czytaj dalej


Artykuł

O sztuce mówienia „nie”

  • 14 Sierpień, 2014
  • Barbara Niesler
  • O sztuce mówienia „nie”; asertywność; dobro; zło; opór; odwaga; nonkonformizm,

Czas, w którym żyjemy, daje nam liczne przykłady buntowników. Nie rzadko to właśnie wieczny opór przeciw wszystkiemu staje się sposobem na życie. U przeciętnego człowieka mija on wraz z hormonalną burzą przynależną adolescencji.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.