• Opublikowane 25 Styczeń, 2012

Centrum Obsługi Studenta Zaprasza!

W 2010 roku W uniwersytecie utworzono Centrum Obsługi Studenta (COS). Jednostkę, mieszczącą się na ul. Bankowej 12a, w ramach której funkcjonują następujące biura udzielające profesjonalnej pomocy studentom UŚ:

-Biuro Karier  - BK (www.bk.us.edu.pl)

-Biuro Wsparcia Studenta - BWS (informacje pod adresem www.student.us.edu.pl)

-Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych - BON (www.bon.us.edu.pl)

-Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - AIP

O funcjonowaniu COS oraz oferowanych możliwościach opowiada kierownik - dr Barbara Smorczewska.

Film zrealizowano w sierpniu 2011 roku - dostępny również pod adresem www.telewizja.us.edu.pl

 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.