• Opublikowane 29 Wrzesień, 2014

Co nas spina? - Depresja i myśli samobójcze

Tematem filmu jest depresja oraz myśli samobójcze.

Gościem wywiadu jest Magdalena Połeć-Szalonek - psycholog i socjolog, (absolwentka UW),  psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Posiada certyfikat psychoterapeuty  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej; ukończyła Kurs superwizora-dydaktyka Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu. Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie metody Przedłużonej Ekspozycji Edny Foa w pracy z pacjentami dotkniętymi PTSD prowadzone w ramach programu „Trakt” (ICGZ UW). Równolegle kształci się również z zakresu Dialogu Motywującego. Jest terapeutką motywującą i  współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Należy do międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów  tego podejścia Motivational Interviewing Net of Trainers (MINT). Ukończyła szkolenie w zakresie leczenia traumy, urazów psychicznych i następstw poważnych wypadków metodą EMDR. Prowadzi szkolenia z Dialogu Motywującego i Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach stażu na oddziale leczenia zaburzeń lękowych Szpitala Nowowiejskiego, będącego oddziałem klinicznym Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz,  na Dziennym Oddziale Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Euro-Med w Oświęcimiu.

Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Projekt: „Co Nas Spina? - Kampania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego" współfinansowany jest ze środków Województwa Śląskiego. Kampanię już po raz trzeci honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Katowice. 

Organizatorami projektu są Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem" oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.