• Opublikowane 23 Styczeń, 2017

Debata oksfordzka „W Polsce warto iść na studia doktoranckie”

Od 26 do 27 stycznia 2017 roku w Katowicach odbywać będzie się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Uczestnicy obrad omawiać będą kwestie związane ze ścieżkami kariery akademickiej i rozwojem młodej kadry naukowej.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie debata oksfordzka, której teza brzmi: „W Polsce warto iść na studia doktoranckie”. Spotkanie, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Uniwersytet Śląski, odbędzie się 26 stycznia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A). Spotkanie skierowane jest do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.

Dyskusja dotycząca studiów doktoranckich toczyć będzie się pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. W skład drużyny z Krakowa wchodzą: dr Olga Błyskal, mgr Piotr Szefer, lic. Marcin Kumięga oraz Rafał Lega. Drużynę z Katowic i Poznania reprezentować będą: mgr Jan Piosik, mgr Anna Skiendziel, Patryk Ziaja oraz lic. Marta Kania.

Celem debaty jest przedstawienie argumentów obu stron sporu w sposób mający przekonać słuchaczy do zajęcia stanowiska „za” lub „przeciw” postawionej tezie. Dyskusja ma ukazać również problem z różnych punktów widzenia. O tym, którą stronę sporu będą reprezentować, poszczególne drużyny dowiedzą się na godzinę przed debatą.

W jury zasiądą: dr Paweł Strojny z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mgr Grzegorz Piątkowski – rzecznik praw absolwenta w MNiSW oraz mgr Marcin Lewandowski – prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie. Debatę poprowadzi koordynator I Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich lic. Paweł Nowak.
Więcej informacji dostępne jest na stronie:

www.us.edu.pl/debata-oksfordzka-w-polsce-warto-isc-na-studia-doktoranckie


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.