• Opublikowane 2 Październik, 2013

Dni Adaptacyjne na Wydziale Nauk Społecznych - X 2013

Już po raz drugi odbyły się Dni Adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów naszego Uniwersytetu, przeprowadzone m.in. na Wydziale Nauk Społecznych. Pierwszoroczniacy mogli dowiedzieć się, jak wygląda uczelnia i życie studenckie. Zostali też zapoznani ze strukturą UŚ, prawami i obowiązkami studenta, regulaminem studiów i działającym na uczelni systemem wsparcia. 
Akcja została zorganizowana przez Biuro Wsparcia Studenta przy współpracy Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i samorządów wydziałowych.


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.