• Opublikowane 10 November, 2012

Dzień Przedsiębiorczości w Szkole Zarządzania

 

8 listopada odbył się w Szkole Zarządzania Dzień Przedsiębiorczości, podczas którego pracownicy Centrum Obsługi Studenta, przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Samorządu Szkoły Zarządzania pokazali studentom uczelnię z różnych stron. W szczególności:

- omówiono strukturę Szkoły  i UŚ,

- zapoznano studentów z Regulaminem studiów,

- omówiono  prawa i obowiązki studenta,

- pokazano, gdzie szukać wsparcia w rozwoju osobistym,

- przedstawiono też, jak uczelnia pomaga w rozpoczęciu kariery zawodowej,

Studenci dowiedzieli się również o pomocy materialnej, o opiece medycznej oraz o preferencyjnym kredycie studenckim. Podczas spotkania poinformowano także studentów o programach wymiany i wyjazdach zagranicznych MOST i ERASMUS. Ponadto studenci uczestniczyli w seminarium finansowym, poprowadzonym przez doradcę finansowego. Rozmawiano przede wszystkim o oszczędzaniu, inflacji i rynku ubezpieczeń w Polsce. Uczestnicy pytali także o podstawowe zasady inwestowania. W trakcie spotkania studenci mogli zdobyć wiele ciekawych nagród.


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.