• By
  • Opublikowane 14 November, 2012

FUNDACJA LEX CIVIS – centrum społecznej aktywności Osiedla Witosa

Mam przyjemność rozmawiać z Panią Ewą Dudkiewicz, która założyła i prowadzi Śląską Fundację Obywatelską LEX CIVIS w Katowicach. Z wykształcenia jest pedagogiem opiekuńczo-resocjalizacyjnym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ponadto, realizuje się jako wykładowca akademicki, doradca zawodowy oraz trener umiejętności miękkich z zakresu asertywności, negocjacji, a także technik wpływu społecznego. Obecnie wdraża autorski program aktywizacji społeczności lokalnej w formie sieci wsparcia sąsiedzkiego.

 

M.B.: Czym zajmuje się Fundacja Lex Civis?

E.D.: Fundacja Lex Civis powstała w roku 2009. Dotychczas zrealizowaliśmy już kilkanaście projektów w trzech obszarach - Pierwszy z nich związany jest z nieodpłatnym poradnictwem prawno-obywatelskim oraz edukacją obywatelską; drugi obszar nakierowany jest na dzieci i młodzież, ich aktywizację oraz organizację czasu wolnego; natomiast trzeci obszar obejmuje aktywizację społeczności lokalnej. Z tym ostatnim związany jest nasz najnowszy projekt - Port K 11 – Kapitanat Wolontariatu Dojrzałego.

M.B.: Do kogo kieruje swą działalność Fundacja Lex Civis?

E.D.: Siedziba organizacji mieści się w Katowicach, jednak działalność Fundacji skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Pierwszą grupę stanowią osoby korzystające z bezpłatnego poradnictwa prawno-specjalistycznego realizowanego w Katowicach i Chorzowie. Projekty są współfinansowane przez Urzędy obu tych Miast. Zaraz po uruchomieniu Fundacji, pierwszy duży projekt, na który udało nam się pozyskać fundusze z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nazywał się „i_spoko” - Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski Katowice – Opole. Pozwalał on bezpłatnie zadawać pytania specjalistom z zakresu prawa, którzy dyżurowali w Katowicach, a dostęp do nich możliwy był za pośrednictwem czytelni internetowych. Projekt realizowaliśmy w 60 placówkach na terenie województwa Śląskiego i Opolszczyzny. Obecnie, wciąż oferujemy na stronie www.i–spoko.eu dostępne dla każdego Obywatelskie Kompendium Wiedzy. Kolejna grupa odbiorców związana jest z naszą działalnością lokalną. Fundacja funkcjonując na prawie 13-tysięcznym Osiedlu Witosa kieruje swoje działania do mieszkańców. Dla dzieci i młodzieży prowadzimy Program Profilaktyki Kreatywnej RAMPA, którego ideą jest zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności. Program czynny jest od poniedziałku do soboty i oferuje warsztaty artystyczne, ekologiczne, sportowe, nauki zasad bezpieczeństwa i inne. Pamiętamy również o dorosłych i seniorach. Dla nich początkowo uruchomiliśmy inicjatywę o tajemniczej nazwie OKO (Osiedlowy Klub Obywatelski), która przekształciła się w PORT K.11 (Fundacja mieści się przy ulicy Kossutha 11, stąd enigmatyczny skrót „K.11”). Zamierzamy pobudzić do współpracy, aby zainicjować osiedlową sieć wsparcia sąsiedzkiego na wzór prawie zapomnianych zwyczajów. Kiedyś ludzie mieli dla siebie więcej czasu i życzliwości, dzisiaj niestety to zanika… To rzuca się w oczy przede wszystkim na blokowiskach, tak jak na Osiedlu Witosa, gdzie z jednej strony mieszkają osoby dobrze pamiętające czasy funkcjonowania Kopalni Kleofas, a z drugiej spotykamy rodziny napływowe. To są zupełnie dwa różne światy, co utrudnia aktywne życie wspólnotowe. Nasza inicjatywa polega na tym, by za pośrednictwem osób dorosłych i seniorów, którzy będą przeszkolonymi przez nas wolontariuszami o zaszczytnej nazwie Ambasadorzy Zaufania Społecznego, utworzyć grupę Przewodników Czasu Wolnego Osób Zależnych. Będą to również dorośli wolontariusze, którzy czas wolny poświęcą drugiemu człowiekowi. Zależy nam, by seniorzy mieli możliwość i motywację do spotkań, rozmów czy wyjść do placówek upowszechniania kultury, jak muzeum czy teatr. Często słyszymy głosy, iż osoby starsze chciałyby wyjść z domu, ale nie zrobią tego, gdyż boją się samotnego powrotu. Projekt PORT K.11 ma na celu zmianę tej sytuacji. Mamy szczęście realizować go przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach, która oferuje osobom samotnym możliwość zamówienia książek za pośrednictwem Internetu. Bibliotekarz danej filii dostarcza zamówienie do domu. Usprawnienie tego pomysłu jest także płaszczyzną, w której mogliby w czasie wolnym zajmować się nasi Przewodnicy…

M.B.: Wiem, iż studenci Uniwersytetu Śląskiego mają swoją rolę w funkcjonowaniu Fundacji Lex Civis. Na czym ona polega?

E.D.: W szerokim obszarze współpracujemy ze studentami prawa i administracji, gdyż od kilku lat zajmujemy się nieodpłatnym poradnictwem prawno-obywatelskim. W związku z tym, iż mamy zaszczyt jako jedyna w Polsce organizacja działać pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, studenci traktują współpracę z nami jako pewną nobilitację oraz mocny punkt w budowanym CV. Studenci prawa i administracji mogą przyuczać się tutaj do wykonywania zawodu - w organizacji, która ma doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa oraz działa w ogólnopolskiej sieci punktów pomocy ofiarom przestępstw. Uniwersytet Śląski w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji kieruje do nas studentów-wolontariuszy, dzięki czemu zakres naszej współpracy jest bardzo szeroki. Nasza współpraca ze studentami obejmuje również płaszczyznę aktywizacji dzieci i młodzieży. Mieliśmy pod swą pieczą także młodszych wolontariuszy- przyszłych studentów. Dwa lata temu do Fundacji zgłosiła się maturzystka, która z grupą przyjaciół pod skrzydłami Fundacji zgłosiła projekt do programu Młodzież w działaniu. Udało się! Projekt Przewodnicy Po Dzielnicy – Subiektywny Przewodnik Po Osiedlu Witosa i Dzielnicy Załęże został doceniony i zrealizowany. Serdecznie zapraszam studentów do spróbowania swoich sił w różnych działaniach podejmowanych przez Fundację. Dajemy możliwość nie tylko sprawdzenia się w roli wolontariusza, ale również realizacji własnych pomysłów.

M.B.: Czy aktualnie Fundacja poszukuje wolontariuszy do podjęcia konkretnych działań?

E.D.: Tak, nadal zapraszamy studentów prawa. Mają oni możliwość przekonać się, oczywiście pod opieką doświadczonych kolegów, jak wygląda rzeczywistość porad obywatelskich. Mogą tutaj spotkać się z wieloma problemami. Zakres prowadzonych przez nas porad obejmuje prawo cywilne, rodzinne, karne, administracyjne, tak więc wachlarz tematyczny jest szeroki. Zapraszamy również studentów kierunków pedagogicznych oraz psychologicznych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Od października ruszył projekt Wojownicy 5-go Wymiaru, który polega na nauczaniu zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Ciągle też myślimy o aktywizacji społeczności lokalnej, więc jeśli znalazłby się student chcący podjąć się animacji środowiskowej, co nie jest prostym zadaniem, serdecznie zapraszamy! Ponadto zajmujemy się także edukacją obywatelską, aktualnie realizujemy po raz trzeci projekt Katowice Miastem Aktywnych. 16. października odbył się pierwszy osiedlowy piknik samorządności obywatelskiej pod nazwą „Mój jest ten kawałek chodnika. I co z tego wynika?”. Jeśli studenci mieliby ochotę realizować się w budowaniu takiego modelu sieci wsparcia sąsiedzkiego, który oczywiście mogliby wykorzystywać w dalszej karierze, to również serdecznie zapraszamy ich do współpracy. Studenci mają możliwość podejmowania się u nas różnych zadań od pracy z dziećmi do spotkań z seniorami. Mogą poszukiwać obszaru, w którym będę czuli się najlepiej. Mogą również realizować swoje autorskie pomysły, podzielić się swoim hobby z innymi… Fundacja jest miejscem, w którym studenci mogą również spróbować realizować własne projekty, np. z programu Młodzież w Działaniu… Główną misją Fundacji Lex Civis jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, czyli świadomego i aktywnego.

M.B.: W imieniu Portalu Więc Jestem! dziękuję Pani bardzo za poświęcony czas i życzę powodzenia w realizacji podejmowanych działań!


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.