Instytucje pomocy psychologicznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek oferuje osobom zamieszkującym powiat Katowice bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, prowadzona jest grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, istnieje możliwość interwencji środowiskowej.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Ośrodek oferuje mieszkańcom Rybnika pomoc psychologiczną, psychoterapię. Prowadzone są grupy wsparcia oraz hostel.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek oferuje osobom zamieszkującym powiat Katowice bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną, prowadzona jest grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, istnieje możliwość interwencji środowiskowej.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii

Ośrodek oferuje mieszkańcom Rybnika pomoc psychologiczną, psychoterapię. Prowadzone są grupy wsparcia oraz hostel.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

Ośrodek oferuje pomoc psychologiczną i  prawną oraz psychoterapię. Prowadzone są grupy wsparcia oraz hostel.


Zespół Interwencji Kryzysowej

Ośrodek oferuje mieszkańcom Zabrza pomoc psychologiczną, socjalną i prawną oraz psychoterapię i grupy wsparcia


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej

Ośrodek oferuje mieszkańcom Rudy Śląskiej pomoc psychologiczną, socjalną i prawną oraz psychoterapię, grupy wsparcia i hostel.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek oferuje mieszkańcom gminy Tychy pomoc psychologiczną, socjalną oraz psychoterapię, grupy wsparcia i hostel.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek oferuje mieszkańcom Gliwic pomoc psychologiczną, socjalną i prawną oraz psychoterapię, grupy wsparcia i hostel.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Siemianowice Śląskie

Ośrodek oferuje mieszkańcom Jaworzna i okolic pomoc psychologiczną, socjalną, prawną i oraz psychoterapię, grupy wsparcia, pomoc pedagogiczną, terapię uzależnień i mieszkania chronione.


Strony

Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.