Instytucje pomocy psychologicznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Jaworzno

Ośrodek oferuje mieszkańcom Siemianowic pomoc psychologiczną, socjalną, prawną i medyczną oraz psychoterapię, grupy wsparcia i hostel


Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Żory

Ośrodek oferuje mieszkańcom Żor pomoc psychologiczną, socjalną i prawną oraz grupy wsparcia, żywienie i hostel.


Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Bielsko Biała

  • ul. Piękna 2 Bielsko-Biała 43-300

Ośrodek oferuje mieszkańcom Bielska i powiatu bielskiego pomoc psychologiczną, socjalną i prawną oraz grupy wsparcia, psychoterapię i hostel


Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS im. Księcia Władysława Opolskiego

Jednym z projektów fundacji jest prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego, specjalistycznego oraz informacji obywatelskiej dostępnych w siedzibie organizacji po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.


Agencja Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego

W ramach agencji działa Ośrodek Promocji Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego NZOZ, który umożliwia bezpłatne podjęcie leczenia (w ramach współpracy z NFZ). Prowadzone są grupy terapeutyczne, warsztaty i treningi.


Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach

  • Ul. Korczaka 27 Katowice

Stowarzyszenie organizuje sieć hosteli dla osób chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu,  podejmowane są systematyczne działania informacyjno-propagandowe, organizowane są również szkolenia i tworzone miejsca pracy dla osób chorych psychicznie(terapia zajęciowa)


Telefon Zaufania Ogólnoproblemowy


Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Telefon Zaufania


Telefon Zaufania dla Osób Doznają-cych Przemocy lub Innych Sytuacji Kryzysowych


Telefon Zaufania Matki w Potrzebie


Strony

Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.