Instytucje pomocy psychologicznej

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia”

  • Częstochowa


Onkologiczny Telefon Zaufania

  • Bielsko-Biała


Alkoholowy Telefon Zaufania

  • Piekary Śląskie


Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików

  • Bielsko-Biała


Miejskie Centrum Informacji o Problemach Alkoholowych


Telefon Informacyjny AA


Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym

  • woj. śląskie


Katolicki Telefon Zaufania


Policyjny Telefon Zaufania

  • woj. śląskie


Ośrodek Promocji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego NZOZ

  • ul.Rolna 7 Katowice

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu


Strony

Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.