Instytucje pomocy psychologicznej

Fundacja "Światło - Życie" Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy

Pomoc psychologiczna osobom uzależnionym i współuzależnionym, poradnictwo.


Strony

Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.