Jak ludzie porozumiewają się? Mowa ciała.

Komunikacja niewerbalna może być rozumiana w dwojaki sposób. W ujęciu szerszym oznaczać będzie wszelki niewerbalny przekaz informacji. W ujęciu węższym natomiast obejmuje niewerbalny przekaz informacji występujący w kontakcie społecznym. Początkowo informacje te były głównie przydatne zarządzającym sprzedażą i kierownictwem. Dzisiaj widzimy, że wiadomości te mogą być przydatne każdemu człowiekowi, bez względu na pozycję życiową,. W parze z tym pojęciem idzie mowa ciała, która ma nieco węższe znaczenie.

Mowa ciała obejmuje zwykle takie komunikaty niewerbalne jak: gesty i ruchy ciała, mimika, postawa i ukierunkowanie ciała, ruchy oczu i odruch źreniczny, sposób używania przestrzeni interpersonalnej, etc.

GESTY DŁONI

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTY TWARZY

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTY NÓG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYŁA REDAKTOR DZIAŁU "JESTEM WŚRÓD LUDZI" Kontakt: karolinagumpert@gmail.com Studia: Psychologia, Rok V, Specjalizacje: Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego   Doświadczenie zawodowe (praktyki, staże, współpraca): Odbyłam praktyki na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach w charakterze uczestnika i prowadzącego zajęcia grupy terapeutycznej oraz na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu jako obserwatorka, uczestniczka i prowadząca zajęcia terapeutyczne. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.