Jak się uczyć na zajęciach?

Czas spędzony na uczelni jest równie ważny jak ten poświęcany na naukę w domu. Wykłady, ćwiczenia, dyskusje i referaty - każda okazja jest dobra do zdobycia jak największej ilości wiedzy. Przed tobą kilka praktycznych porad jak najlepiej wykorzystać ten czas. 

WYKŁADY

 

Najważniejszy na wykładzie jesteś Ty sam. Od twojego nastawienia i zaangażowania zależy, jak wiele wyniesiesz z tego spotkania.

            Nastawienie

Przychodząc na wykład pomyśl, jakim szczęściarzem jesteś.  Wyobraź sobie, co możesz zyskać dzięki kolejnym zajęciom- przydatne wiadomości, mało znane ciekawostki, umiejętności. Czasem zdarzają się szczególnie niesprzyjające takiemu myśleniu wykłady. I właśnie przed nimi wyobraź sobie te wszystkie korzyści albo cokolwiek, co pozwoli ci uzyskać pozytywne nastawienie. Wzbudzone zainteresowanie i dobry nastrój są tymi czynnikami, dzięki którym będziesz mógł być bardziej skoncentrowany i łatwiej będzie przyswoić nawet nowy materiał. Nie wspominając o tym, że zapamiętasz znacznie więcej.

Zainteresowanie

Właściwym celem wykładów jest wzbudzenie twojego zainteresowania i ciekawości naukowej. Wykładowca chce zaintrygować Cię, przedstawiając tylko wybrane lub mocno skrócone wiadomości do samodzielnych poszukiwań i studiów.  Dobrym początkiem jest podawana zazwyczaj literatura podstawowa, a jeżeli temat szczególnie Cię zaciekawi – dodatkowa.  Jeśli to ciągle za mało, warto sprawdzić bibliografię, czyli źródła, na których opierali się autorzy powyższych publikacji. Możesz dzięki temu dużo zyskać. Lepiej zrozumiesz całe zagadnienie, zapoznasz się z różnymi opiniami stanowiskami, dzięki czemu łatwiej będzie Ci wyrobić swoje własne.  Zapamiętasz więcej, na dłużej i będziesz w stanie skutecznie korzystać z nowej wiedzy, choćby na egzaminie.

            Podczas wykładów

Po pierwsze- staraj się nie spóźniać.  Będąc odpowiednio wcześnie możesz wybrać miejsce, poukładać swoje rzeczy.  Będziesz miał pewność, że nie ominie Cię żadna część wykładu, co ułatwi odbieranie jego konstrukcji, jako logicznej całości. Nie znaczy to, że spóźniając się nie masz takiej szansy, będzie to jednak wymagało od ciebie większego wysiłku.

Wybierając miejsce sprawdź, czy dobrze słyszysz wykładowcę. Bardzo często prowadzący wspomaga się prezentacją multimedialną, zadbaj abyś dobrze ją widział i był w stanie bez problemów przeczytać zawarte na slajdach treści.

            Notatki

Robione w czasie wykładu notatki pomogą Ci na kilka sposobów.  Ułatwią koncentrację na prezentowych treściach. Utrzymanie Twojej uwagi to nie wszystko, co dadzą Ci notatki. Oprócz tego pomogą w świadomym odbiorze wykładu, to znaczy łatwiej będzie Ci określić i podążać za tokiem myślenia prowadzącego.  Przez to łatwiej będziesz mógł wybrać najważniejsze informacje i nie będziesz musiał przepisywać każdego pojawiającego się słowa w slajdzie. Przy okazji taka technika notowania zmusza cię do koncentracji wyłącznie na prezentacji i nie daje Ci czasu na myślenie.

Co dalej?

Solidne podstawy zapewnione przez powyższe wskazówki dają ci doskonałą możliwość na szybką i efektywną naukę. Ich uzupełnieniem, oprócz wspomnianego już poszerzania tematu we własnym zakresie, jest wracanie do stworzonych notatek.  Możesz małym wysiłkiem zrozumieć i zapamiętać bardzo dużo.  Przejrzyj swoje notatki, zaznacz na kolorowo najważniejsze fragmenty. Zastanów się, co jest dla Ciebie jasne, a czego nie rozumiesz. Zapisz pytania, które przychodzą Ci do głowy w związku z tym materiałem.  Pomocne może być także robienie streszczeń albo notatki z notatki. Są to bardzo krótkie, najczęściej wyłącznie hasłowe pomoce, które pomogą ci w przypomnieniu sobie, co znajduje się w całym wykładzie. Są też idealne do szybkiej powtórki na pięć minut przed egzaminem. Ostatnie, choć równie ważne jest utrzymywanie porządku w Twoich notatkach.  Przechowywanie ich w jednym miejscu, np. opisanym segregatorze, numerowanie stron i datowanie wykładów to podstawy.

ĆWICZENIA I DYSKUSJE

Na tych zajęciach będziesz miał okazję sprawdzić, jak dokładnie zrozumiałeś i przyswoiłeś nowe wiadomości pochodzące z wykładów lub literatury.  W trakcie ich trwania będziesz miał również okazję wykorzystać je w praktyce. A ponieważ będzie się to odbywać pod kontrolą wykładowcy, wszystkie Twoje błędy i trudności będą usuwane i korygowane.  Podsumowując, ćwiczenia mają być formą sprawdzenia i przećwiczenia wszystkiego, czego się nauczyłeś. 

Podstawą przygotowania do zajęć jest czytanie literatury zadanej przez prowadzącego i wypełnianie zadanych zadań domowych.

Zaznajomienie się z tekstami to tak na prawdę nie tylko ich czytanie, ale praca z nimi. Czytając, zaznaczaj ważne fragmenty, definicje, treści, które Cię zaciekawiły lub zaintrygowały.  Użyj do tego celu różnych kolorów, tak, aby treści te od razu rzucały się w oczy. Robiąc notatki, zwracaj uwagę, aby były zwięzłe i zrozumiałe dla Ciebie.  Oprócz wyszczególnienia najważniejszych problemów czy definicji pomocne jest zapisywanie pytań i własnych przemyśleń. Podczas ćwiczeń będziesz miał szansę wyjaśnić powstałe wątpliwości.  Posłużą Ci też podczas dyskusji. W ramach przygotowania do niej dobrze odszukać strukturę wypowiedzi autora- co uznał za kluczowe, jakimi przykładami się posługuje, jakie wyciąga wnioski. Równie ważne jest wpasowanie nowo poznanych wiadomości w system już znanej wiedzy. Pomyśl nad odwołaniami do wcześniej zdobytych informacji, czy gdzieś już słyszałeś, czytałeś albo widziałeś podobne zagadnienia? Do jakich szerszych kategorii możesz je odnieść?

Termin zadania domowe na pewno brzmi znajomo. W trakcie studiów prowadzący też często posługują się tą formą utrwalania wiedzy, jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych etapów edukacji nie zawsze systematycznie sprawdzają ich wypełnianie. W Twoim interesie jest ich odrabianie. Dzięki temu możesz zbadać, w jakim stopniu przyswoiłeś materiał, jakie masz trudności czy nabrać wprawy w konkretnych zadaniach. Prace domowe mogą przybierać różne formy w zależności od kierunku, przedmiotu i prowadzącego. Nie zdziw się, jeśli w ich ramach będziesz oglądał film albo odwiedzał wystawę.

            Notatki w trakcie zajęć

Odrębną kategorią są notatki robione w trakcie zajęć. Powinny zawierać dodatkowe wyjaśnienia podawane przez prowadzącego, podawane przez niego przykłady. Przydatne jest również notowanie konkretnych rozwiązań problemów przedstawianych w czasie trwania ćwiczeń. 

            Przygotowanie do wypowiedzi

 Biorąc udział w dyskusji musisz wiedzieć, o czym mówisz. Ważne jest przygotowanie do zajęć, abyś mógł się wspomagać robionymi przez Ciebie notatkami. Podstawą jest znajomość terminologii i najważniejszych pojęć. Odwoływanie się do własnego doświadczenia jest równie przydatne, pamiętaj tylko, żeby nie przesadzić. Wykorzystaj także wiedzę z innych dziedzin nauki. Poszukiwanie takich analogii pozwoli Ci na lepsze rozumienie materiału, co będzie również bardziej widoczne dla wykładowcy.

Równie istotne jest właściwe zrozumienie i zdefiniowanie problemu, tak, aby wszyscy uczestnicy wiedzieli, o czym mówisz i abyście mówili na ten sam temat. Nie bój się przyznawać do swoich wątpliwości- często są one oznaką myślenia krytycznego i refleksyjnego podejścia do nauki.  Właśnie w trakcie ćwiczeń jest najlepszy moment na ich rozwianie i ewentualne skorygowanie. Pamiętaj, że każdy się kiedyś uczył, a błędów nie popełni tylko ten, który nic nie robi. Jeśli masz więc jakieś pytania, nie bój się ich zadać.

Mówiąc o dyskusji nie sposób uniknąć tematu zasad pracy grupowej. Szanowanie Twoich oponentów, nie osądzanie postaw innych, nie używanie podniesionego głosu i nieprzerywanie sobie to najważniejsze z nich.

LITERATURA:

  1. J. Orczyk, Zarys metodyki pracy umysłowej, PWN, 1976
  2. M. Cieciura, Jak skutecznie studiować?,  Vizja Press&IT, 2007

 

 

 

BYŁA REDAKTOR DZIAŁU 'STUDIUJĘ'   Kontakt: skorupa.magdalena@gmail.com Studia: Psychologia, rok V, specjalizacja zdrowia i jakości życia oraz kliniczna człowieka dorosłego.   Doświadczenie zawodowe (praktyki, staże, współpraca): • Centrum Pediatrii im. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.