„Jestem zboczony (a może nie?)!”- SADOMASOCHIZM

Sadomasochizm jest zaburzeniem preferencji seksualnej. Jest również jedną z najczęściej spotykanych form nienormatywnej aktywności seksualnej. O ile mieści się w pewnych granicach, można traktować go jako urozmaicenie gry miłosnej toczącej się pomiędzy partnerami. Muszą zostać jednak spełnione pewne warunki, aby gra ta mieściła się w dopuszczalnych granicach normy. Pierwszy z nich stanowi argument, że „gra” nie może być wymuszona i partnerzy wspólnie muszą wyrazić na nią zgodę. Po drugie osoby uczestniczącej w takiej relacji nie mogą doprowadzić siebie nawzajem do okaleczania ciała, na które by się w żadnym wypadku nie zgodzili. Trzecim warunkiem jest fakt, że osoby te nie mogą narażać na niechciane doznania osób trzecich. Jest to tylko i wyłącznie ich sprawa. Sadomasochizm często pozostaje jedynie w sferze fantazji danego człowieka. Jak mówi Magdalena Krzak, psycholog i seksuolog kliniczny, „normalna” kobieta, która fantazjuje o gwałcie, w rzeczywistości na pewno nie chciałaby być zgwałcona. Ludzie, myśląc i wyobrażając sobie zachowania sadomasochistyczne, wcale nie stają się przez to zboczeni czy nienormalni i pragnąc tego typu doznań, nie przekraczają w żaden sposób społecznych norm i granic. Statystyki podają, że o tego typu zachowaniach wyobrażenia snuje 12% kobiet i 20% mężczyzn.

Zbiór pojęć

Sadyzm - Termin pochodzący od nazwiska Markiza de Sade'a*. Oznacza dewiację seksualną cechującą się czerpaniem satysfakcji seksualnej z podporządkowywania sobie drugiej osoby. Działania danej osoby znacznie przekraczają sposób zachowania ogólnie przyjęty jako dopuszczalny. Tym, co pozwala sadyście rozkoszować się aktem seksualnym, jest poczucie panowania nad drugą osobą, zadawanie jej cierpień i bólu, a w skrajnych przypadkach - śmierci.

Masochizm - Termin pochodzący od nazwiska pisarza Leopolda von Sacher-Masocha**, oznaczający dewiację seksualną, której cechą przodującą jest czerpanie satysfakcji seksualnej w związku z zachowaniami przedstawiającymi silną uległość i podporządkowanie się drugiej osobie. Zwolennicy masochizmu charakteryzują się upodobaniem do doznawania bólu fizycznego i upokorzeń, a także poddają się władzy drugiej osoby.

Sadomasochizm - Inaczej współistnienie potrzeb, fantazji i pragnień sadystycznych i masochistycznych. W sferze zachowań seksualnych sadomasochizm najczęściej polega na wymienianiu się rolami przez partnerów. Przykładowo: jedno z partnerów prowokuje poczucie winy u „dręczyciela”, a ten (czyli sadysta) uzyskuje satysfakcję z dręczenia swojej „ofiary”.

Sadomasochizm w ujęciu psychologicznym

Sadomasochizm według Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania ICD- 10 to preferowanie przez jednostkę określonej aktywności seksualnej. Aktywność ta dotyczy sfery, w której dochodzi do poniżania, zadawania bólu i upokorzenia partnerowi, bądź też satysfakcję z takich zachowań odczuwa sama jednostka. Kiedy dana osoba woli być wykonawcą wyżej wymienionych czynności, mówi się o sadyzmie, zaś kiedy osoba preferuje odwrotność takiej sytuacji, mówi się o masochizmie. Często zdarza się i tak, że jednostka stosująca ten rodzaj aktywności seksualnej doznaje pobudzenia seksualnego, zarówno będąc „ofiarą”, jak i „wykonawcą”. Stymulacja sadomasochistyczna stosowana w sposób subtelny i niekrzywdzący bywa pospolicie wykorzystywana do wzmożenia prawidłowej aktywności seksualnej. Kategorii tej, oznaczającej zachowanie zaburzone, należy używać tylko wtedy, kiedy aktywność sadomasochistyczna zaczyna być najważniejszym i jedynym źródłem stymulacji.

Na czym polega aktywność sadomasochistyczna?

Sadomasochizm polega na tym, że jedno z partnerów seksualnej relacji jest osobą dominującą, a druga osobą uległą i poddającą się dominacji. Najczęściej spotykanymi formami sadomasochizmu w życiu „codziennym” jest wiązanie, podduszanie czy zakładanie kajdanek.
Partnerzy takiej relacji występują najczęściej w strojach skórzanych lub lateksowych z elementami metalowymi. Partnerzy podejmujący tego typu relację zazwyczaj przed rozpoczęciem interakcji zwyczajnie dogadują się co do granic ich „zabawy”.

W bardziej zaawansowanych praktykach sadomasochistycznych pojawiają się również takie zachowania jak oddawanie moczu na partnera, opóźnianie spełnienia jego fantazji (odczuwa wtedy ból psychiczny), bicie pejczem, podduszanie lub podtapianie.

Podsumowanie

Sadomasochizm staje się seksualną dewiacją, kiedy którejś ze stron interakcji zaczyna dziać się krzywda lub kiedy sadomasochizm jest jedyną formą zaspokojenia swoich seksualnych potrzeb i popędu. Skąd się biorą tendencje sadomasochistyczne? Nie wiadomo. Prawdopodobnie występują u człowieka biologiczne predyspozycje, które popychają go do tej formy działań. Dużą rolę odgrywa także sfera dzieciństwa. Być może dziecko, gdy chciało uzyskać coś u rodzica, płakało, rzucało się i popadało w histerię, aż w końcu otrzymało upragnioną gratyfikację, często poprzedzoną cierpieniem. Z drugiej strony może było bite i upokarzane, co spowodowało, że tego typu zachowania zaczęły rozwijać w nim upodobanie do bólu. Podsumowując, w sadomasochizmie nie warto doszukiwać się czegoś złego, diabelskiego i chorego. Dopóki ludzie lubujący się w sadyzmie, masochizmie czy sadomasochizmie potrafią dogadać się ze swoim partnerem i sprawiać jemu i sobie przyjemność, wszystko jest w porządku. Nie należy ich oceniać i potępiać, ponieważ sfera intymna, jak sama nazwa wskazuje, jest intymna, i nie należy w nią ingerować..

* Francois Alphonse Donatien Sade - francuski pisarz, ścigany za skandale obyczajowe, zaocznie skazany na śmierć. W swoich utworach analizował dewiacje seksualne, ukazując je w sposób drastyczny.

**Leopold von Sacher-Masoch - pisarz, nowelista i dramaturg austriacki epoki romantyzmu. W swych utworach odwoływał się do perwersyjnych aspektów erotyki, poruszał kwestię seksualności kobiet (często ich dominację).

BIBLIOGRAFIA:

  1. Doroszkiewicz Monika. kobieta.wp.pl/kat,126594,page,2,title,Sadomasochizm-Bez-bolu-nie-ma-przyjemnosci,wid,14240064,wiadomosc.html, 09.02.2012
  2. Pietkiewicz Barbara. „Angora”. Nr 14(1242), 06.04.2014
  3. Starowicz Lew. Słownik Encyklopedyczny Miłość i Seks. Wydawnictwo Europa, 1999
  4. Popularna Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Fogra, 1994- 1998

Kontakt: agabur20@wp.pl mgr Agnieszka Burek- Blacha, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydziału Psychologii oraz Pedagogiki. Tytuł magistra psychologii uzyskała w 2012 roku. Ścieżka zawodowa: 2010r.- Praktyka zawodowa z zakresu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej- Oddział Psychiatryczny 2011r.- Praktyka zawodowa z zakresu Psychologii Kliniczno- Sądowej w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej 2017r.- Praktyka zawodowa z Integracji Sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowym Targu 2015r.- Psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nowym Targu 2016r.- Psycholog w Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowym w Rabce- Zdroju 2016r.- Psycholog w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Przedszkolu Prywatnym „Wesoły Korowód” w Nowym Targu 2017r. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.