• Opublikowane 10 Październik, 2012

Kampania społeczna "Co czwarty z nas"

Statystyki pokazują, iż ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. O wiele więcej ma jednak problemy psychiczne. Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku.

 

Kampania społeczna „Co czwarty z nas" ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Elementy kampanii opierają się na wyliczance, która ukazuje, jak wiele osób zmaga się z problemami zdrowia psychicznego, szczególnie takimi jak: autyzm, demencja, depresja, nerwica i schizofrenia.

 

 

Za: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=5774


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.