Karolina Goryczka

Kierunek studiów: Psychologia kliniczno-sądowa, IV rok

Kontakt: korine91@gmail.com

Zainteresowaniazagadnienia związane z zaburzeniami osobowości, a w szczególności psychopatią, zaburzenia psychotyczne, kryminologia, wiktymologia, kultura Japonii, fantasy

Doświadczenie zawodowe: praktyka w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym

Dodatkowe doświadczenie: członek Koła Naukowego psychologii policyjnej i sądowej „Paragraf”, wolontariuszka w punkcie przeciwko przemocy oraz wolontariuszka Silesia Marathon

 

Artykuł

Mity na temat psychopatii

Tematem tego artykułu są błędne przeświadczenia ludzi dotyczące zaburzenia osobowości, które potocznie nazywane jest psychopatią. Przeglądając fora internetowe, komentarze pod artykułami dotyczącymi psychopatii, a także zapoznając się z kulturą masową mogę wysnuć hipotezę, iż przeciętnego człowieka interesuje to, co nieprzeciętne i wielu ludzi chętnie czyta o tym zaburzeniu. Jednakże często to zainteresowanie generuje różne mity.

Czytaj dalej


Artykuł

Okultyzm, opętania a zaburzenia psychotyczne (i inne problemy psychiczne), związki pozorne i faktyczne

  • 5 Październik, 2013
  • Karolina Goryczka
  • okultyzm; opętanie; zaburzenia psychotyczne,

W dzisiejszych czasach, kiedy wiara odchodzi na dalszy plan, coraz częściej mówi się o opętaniu jako o chorobie psychicznej, nie mającej nic wspólnego z siłami nadnaturalnymi. Jednakże czy możemy być całkowicie pewni, że zjawisko owładnięcia przez demona, to tylko ludzki wymysł? Okazuje się, że nie do końca. Zdarzają się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć w sposób naukowy.

Czytaj dalej


Artykuł

Wpływ przemocy w rodzinie na rozwój zaburzeń psychicznych

  • 2 Październik, 2014
  • Karolina Goryczka
  • Wpływ przemocy w rodzinie na rozwój zaburzeń psychicznych; przemoc w rodzinie; zaburzenia psychiczne'; przemoc; agresja;,

[foto:single::left:2:bez_podpisu] Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym. Dotyczy nie tylko tzw. marginesu społecznego, ale też rodzin, które na pierwszy rzut oka wydają się wieść sielankowe życie. Skala zjawiska jest tak do końca nieznana.

Czytaj dalej


Artykuł

Rola i znaczenie ojca w procesie wychowania

  • 2 Październik, 2014
  • Karolina Goryczka
  • ojciec, ojcostwo, wychowanie, rodzicielstwo,

W literaturze i badaniach dużo miejsca poświęca się dla opisania kwestii macierzyństwa. Liczni autorzy zastanawiają się nad stylami przywiązania między matką a dzieckiem czy też istotą poprawnej relacji matki z dzieckiem dla jego późniejszego rozwoju. Do tej pory niewiele uwagi poświęcano ojcom i ich znaczeniu w życiu dziecka. Na szczęście ta nisza zaczyna powoli się zapełniać. Badacze okazują coraz większe zainteresowanie tematyką ojcostwa. Jednakże nadal jest wiele do zbadania zwłaszcza, że wraz ze zmianami społeczno-gospodarczo-kulturowymi zmianom ulega także obraz współczesnej rodziny, a przez to pojawiają się nowe wyzwania, których muszą podjąć się rodzice.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.