• Opublikowane 17 Marzec, 2015

Konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego na rok 2016

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok 2016. Uczestnikami mogą być pracownicy, studenci oraz doktoranci, a także absolwenci Uczelni. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Rozpatrywane będą tylko prace, które zostały przesłane do 31 sierpnia 2015 roku włącznie.

Projekt kalendarza powinien uwzględniać tematykę związaną z Uniwersytetem, np.:

  • badania naukowe lub projekty artystyczne – pracowników, zespołów lub całych jednostek
  • infrastruktura uniwersytetu
  • dorobek artystyczny lub sportowy
  • postaci związane z Uniwersytetem Śląskim
  • wizje artystyczne nawiązujące do uniwersytetu
  • uniwersytet na tle miasta, regionu, ludzi regionu
  • historia – wydarzenia z lat ubiegłych
  • tematyka archiwalna, np. związana z 50-leciem Uniwersytetu

Projekt ściennego kalendarza papierowego może być wykonany w dowolnej technice i powinien zawierać logotyp Uniwersytetu Śląskiego oraz wyróżnioną datę 8 czerwca (święto Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Powinny się w nim znaleźć wszystkie opisy, w tym nazwy miesięcy i dni co najmniej w języku polskim i angielskim; mile widziane są opisy także w języku niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Zgłoszenie prac do konkursu następuje poprzez obligatoryjne przesłanie plików graficznych PDF lub JPG albo wydruku projektu w wersji papierowej. Pliki graficzne należy przesyłać na adres email: kalendarz@us.edu.pl, a wydruk projektu na adres:

Biuro Promocji i Imprez Akademickich
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 5
40-007 Katowice.

Rozmiar wiadomości e-mail nie może przekroczyć 2 MB. W tytule wiadomości i/lub na kopercie należy dopisać: Konkurs – Kalendarz 2016.

Główną nagrodą w konkursie jest realizacja wyłonionego projektu kalendarza jako kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 10 egzemplarzy autorskich.

Oficjalne ogłoszenie werdyktu komisji konkursowej oraz wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2014/2015, w listopadzie lub grudniu 2015 roku.

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje: Biuro Promocji i Imprez Akademickich, tel. 32 359 19 75, e-mail:kalendarz@us.edu.pl


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.