• Opublikowane 1 November, 2013

Krzyk to zdrowie! - film z Kabiny Krzyku

10. października 2013 r. na deptaku przy rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się happening inaugurujący drugą edycję kampanii „Co Nas Spina?”. Kampania ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniem zdrowia psychicznego, w szczególności z tematyką radzenia sobie ze stresem. Podczas imprezy studenci mieli okazję skorzystać m.in. z „kabiny krzyku”.


Organizatorami projektu „Co nas spina? – kampania profilaktyczno-informacyjna” są Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Śląska Kawiarnia Naukowa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.