Łukasz Palt

 

Kontakt e-mail: lukasz.palt@gmail.com

Kierunek studiów: Psychologia, IV rok; specjalizacje: psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia zdrowia i jakości życia

Interesuje się kognitywistyką, psycholingwistyką i psychologią osobowości, a także psychoterapią w szczególności nurtem poznawczym i behawioralnym oraz psychiatrią społeczną. Dodatkowo jego zainteresowania oscylują również wokół zagadnień bólu i jego psychologicznych uwarunkowań.

Doświadczenie zawodowe:

W okresie 1-27 lipca 2012 r. pracował jako praktykant w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II.

Od czerwca 2010 r. jest członkiem zespołu badawczego Instytutu Psychologii UŚ zajmującego się problematyką psychologii bólu.

Dodatkowe doświadczenie:

Od 2009 jest członkiem Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego, zaś od 2011 r. pełni funkcję przewodniczącego tego Koła.

Artykuł

Jak już podjąć psychoterapię, to w jakim nurcie? Odc. 3 Psychoterapia poznawczo-behawioralna

  • 2 Styczeń, 2013
  • Łukasz Palt
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna; psychoterapia; pomoc psychologiczna; terapia poznawcza,

Psychoterapia poznawczo-behawioralna powstała jako praktyczne zastosowanie praw i zjawisk odkrytych przez behawiorystów (m.in. warunkowania klasycznego, warunkowania sprawczego oraz modelowania), a przy tym jako alternatywa dla nurtów terapii analitycznych oraz humanistycznych. Została pomyślana jako metoda leczenia szybka, skuteczna i intensywna, nastawiona przede wszystkim na pracę osoby zgłaszającej się na terapię.

Czytaj dalej


Artykuł

Jak już podjąć psychoterapię, to w jakim nurcie? Odc. 4 Analiza transakcyjna

  • 6 Marzec, 2013
  • Łukasz Palt
  • analiza transakcyjna;psychoterapia; pomoc psychologiczna,

Analiza transakcyjna jest terminem ukutym w latach 60. XX w. przez psychiatrę Erica Berne’a na określenie koncepcji zaburzeń oraz metody terapeutycznej. Przez autora podejścia zaliczana jest do nurtu psychiatrii społecznej, zaś przez innych badaczy do nurtów komunikacyjnych lub psychodynamicznych. Sam termin – analiza transakcyjna – przez Berne’a rozumiany jest jako sposób badania transakcji wymienianych przez ludzi. Przez transakcję rozumie się dowolną interakcję (przeważnie werbalną, choć niekoniecznie), jaka może zajść pomiędzy dwoma lub większą ilością osób.

Czytaj dalej


Artykuł

Jak już podjąć psychoterapię, to w jakim nurcie? Odc. 5 Terapia systemowa

  • 26 Czerwiec, 2013
  • Łukasz Palt
  • terapia systemowa; psychoterapia; pomoc psychologiczna,

Wśród ok. 10 głównych nurtów psychoterapeutycznych popularnych w zachodniej kulturze jeden z nich wyróżnia się na tle pozostałych. Owym prądem jest terapia systemowa, której początki sięgają lat 40. i 50. ubiegłego stulecia oraz problemów społecznych, przed jakimi stanęły Stany Zjednoczone w obliczu napływu imigrantów po II wojnie światowej. Trudności tych osób w zaadaptowaniu się do kultury amerykańskiej unaoczniły niedostrzegane dotąd źródło problemów psychicznych – system społeczny. Pierwsze prace terapeutów systemowych dotyczyły przede wszystkim roli zachowania matki jako zasadniczej przyczyny powstania objawów psychicznych. Ewolucja teoretycznych poglądów na naturę zaburzeń doprowadziła do wyklarowania się dwóch głównych szkół w ramach podejścia systemowego: szkoły komunikacyjnej i szkoły strukturalnej.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.