mgr Radosław Aksamit

Kierunek i rok studiów, specjalizacja: II rok studiów doktoranckich - medioznawstwo, Wydział Nauk Społecznych UŚ

 Kontakt e-mail: radoslaw.aksamit@gmail.com

Zainteresowania: media, teorie komunikowania, agenda-setting, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne


 

Doświadczenie zawodowe:

 • Agencja Reklamowa Bring More
 • Radio Katowice
 • Radio Planeta.fm
 • Zakład Dziennikarstwa INPiDZ WNS UŚ
 • Dział Informacji i Promocji UŚ – Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego
 

Dodatkowe doświadczenie:

·         Działalność w Studenckim Radiu Egida

·         Działalność w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego

 
Wybrane publikacje
 • Praca „Zjawisko newsowości – zarys zagadnienia na przykładzie Radia Katowice i Echa Miasta Katowice” opublikowana w Roczniku Prasoznawczym Wyższej Szkoły Humanitas (2011)
 • Praca „Analiza przekazów dotyczących Unii Europejskiej w prasie regionalnej na przykładzie Polski Dziennika Zachodniego”, wykonana we współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie (listopad 2008 r.). Praca została opublikowana przez Fundację w lutym 2009 r. w Warszawie
 • Praca naukowa „Sposoby relacjonowania śmierci znanych osób w mediach na przełomie XX i XXI wieku w perspektywie teorii Agenda – Setting”, która została przyjęta, jako podstawa do wygłoszenia referatu w ramach konferencji International Conference of Polish Communication Association. Development of Agenda – Setting Theory and Research. Between West and East. Praca zostanie opublikowana w tomie wydanym przez Uniwersytet Wrocławski
 • Praca „Intermediality and a rejection of media by the receivers” przygotowana na potrzeby konferencji „Media Convergence”; konferencja organizowana była przez Wyższa Szkołę Filozoficzno – Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie
 • Praca „Przegląd sposobów przedstawiania śmierci w prasie młodzieżowej i studenckiej” przygotowana na potrzeby konferencji „Śmierć w mediach”; konferencja organizowana była w ramach Warszawskich Dni Medialnych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; praca opublikowana w tomie Media wobec smierci (2012)
 • Praca „Kontestatorzy nowych mediów” opublikowana w ramach publikacji Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy „MOSTY”, pt.: „Zeszyty Medioznawcze MSD Mosty. Antropologia, medioznawstwo” w 2008 r.

 

Artykuł

Pokolenie FB

 • 18 Październik, 2011
 • mgr Radosław Aksamit
 • komunikacja, uzależnienie, internet, towarzystwo, kontakty społeczne,

Wiele nowinek dostępnych w internecie, które elektryzują współczesne społeczeństwo medialne ma charakter efemeryd - znikają równie szybko, jak się pojawiły.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.