mgr Szostek Justyna

REDAKTOR PROWADZĄCY

Kontakt: justyna.szostek@us.edu.pl/tel: 323591730 (Biuro Wsparcia Studenta)

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychogii UŚ, kierunek Psychologia, specjalizacja kliniczna i sądowa człowieka dorosłego (obecnie doktorantka); Absolwentka Podyplomowego Studium biegłych sądowych psychologów, Anima Katowice; Słuchacz Studiów podyplomowych – Prawo Dowodowe, Uniwersytet Jagielloński, WPiA, Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego.

 

 Doświadczenie zawodowe:

  •  konsultant z zakresu psychologii, Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji „Facultas Iuridica”;
  •  konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla studentów w Biurze Wsparcia Studenta, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
  •  psycholog, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wodzisławiu Śląskim;
  •  sekretarz redakcji kwartalnika naukowego pt.: „Psychiatria i Psychologia Sądowa”, wyd. Caduceus, Kraków;
  • członek redakcji, były szef redakcji muzycznej oraz były zastępca redaktora naczelnego Studenckiego Radia Egida.

Wybrane publikacje:

  •  "Diagnoza, profilaktyka i interwencja psychologiczna w sytuacji mobbingu – opis przypadku”,(współautorstwo – mgr Katarzyna Więcek-Jakubek), kwartalnik naukowy „Psychiatria i Psychologia Sądowa”, nr 2, 2011, wyd. Caduceus, Kraków;
  •  „Ocena zeznań uzyskanych w toku Przesłuchania Poznawczego”,  Prace IPSiR UW pt.: „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”, Tom 18, Warszawa, 2011;
  •  „Metoda Przesłuchania Poznawczego a osobowość świadka”, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie pt.: „Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych”, pod red. T. Bąk, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011;
  •  „Wpływ metody przesłuchania poznawczego na rezultaty zeznań świadków”, (współautorstwo – dr. Leszek Woszczek), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pt.: „Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów.”, pod red. Leszek Woszczek, Tadeusz Grabiński, Adam Tabor, 2010;

Zainteresowania: Psychologia zeznań świadków, komunikacja interpersonalna, kryminalistyka, muzyka, radio, media

Dodatkowe informacje o autorze: przez wiele lat członek uczelnianego Samorządu Studenckiego, członek Rady Osiedla Akademickiego, organizator Juwenaliów Śląskich oraz innych uniwersyteckich wydarzeń kulturalnych.
 

Galeria

Drugie życie starego zdjęcia

Wydaje się, że to nie sztuka. Dla wielu pewnie nią nie jest, no - conajwyżej taką prostą, domową. Jeżeli jednak za pomocą paru kliknięć, zwykłej komputerowej edycji, powstaje coś zupełnie innego od oryginału, to można odnaleźć w tym pomysł, nową perspektywę.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.