Nawigator językowy

JĘZYKOWY ZATOR USUNIE TRANSLATORa NAWIGATOR

Międzynarodowe Centrum Językowe In TRANSLATOR rzuca wszystkim uczącym się języka angielskiego koło ratunkowe w postaci szybkich i praktycznych porad językowych. Od dziś czytaj cotygodniowe porcje konkretnych informacji, o tym jak pozbyć się zmory różnych pułapek językowych.

Zaczynamy od czasów gramatycznych, które choć tak proste i logiczne, spędzają sen z powiek niejednego studenta. Od różnych teorii i sposobów tłumaczeń czasów gramatycznych pękają podręczniki, a także gramatyki języka angielskiego. A tymczasem sprawa jest bardzo prosta.

Czy wiecie, iloma czasami gramatycznymi posługujemy się w języku polskim? Tu każdy odpowie, że trzema oczywiście, tj. teraźniejszym, przyszłym i przeszłym. W zasadzie jest to prawda. Podobnie rzecz się ma w języku angielskim i innych językach. Jednak są to tylko ogólne kryteria doboru odpowiedniej konstrukcji wyrażającej konkretną czynność – czy to w teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości. W ramach tych wszystkich relacji czasowych wybieramy różne konstrukcje, w zależności od aspektu czynności i te właśnie konstrukcje nazywamy czasem gramatycznym.

Wróćmy więc do pytania, ile tak naprawdę czasów gramatycznych mamy w języku polskim! Po przeczytaniu tego artykułu powinno się to stać jasne. Wyślij nam odpowiedź na biuro@translator.edu.pl, a nagrodzimy Cię fajnym słownikiem.

Przejdźmy więc do rzeczy:

 • podobnie jak w języku polskim wyróżniamy w języku angielskim trzy ogólne relacje czasowe - tj. teraźniejszość, przeszłość i przyszłość – w ramach których występuje w sumie 12 czasów gramatycznych. Owe konstrukcje precyzują aspekt czasownika tzn. czy jest on dokonany czy niedokonany oraz dokładnie określają stosunek czynności do czasu jej wykonania. Ten ostatni element, czyli relacja czynności do czasu jej wykonania jest wyjątkowo precyzyjna w języku angielskim i dlatego nie wystarczą tylko ogólne odniesienia do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; stąd też mamy kilkanaście czasów gramatycznych w języku angielskim.

Co to jest czasownik dokonany i niedokonany?

 • W języku polskim bardzo prosto odróżnić czasownik dokonany od niedokonanego, głównie po przedrostku, np. „zjadłem” jest dokonany w przeciwieństwie do „jadłem”. Czyli np.: poszedłem – szedłem, pojechałem – jechałem, obejrzałem – oglądałem, wypiłem – piłem.

No właśnie, często studenci mylą aspekt czasownika, czyli dokonaność i niedokonaność z faktem zakończenia czynności, a tymczasem w obu aspektach czynność jest zakończona, tyle że przy czasownikach dokonanych istotna jest realizacja czynności (zjadłem, wypiłem, pojechałem itd.), zaś przy czasownikach niedokonanych istotne jest wykonywanie czynności (jadłem, piłem, jechałem itd.).

Jak wybrać właściwą konstrukcję czasową, żeby poprawnie wyrazić myśl?

Bardzo prosto. Musisz po prostu wziąć pod uwagę czy masz na myśli czynność teraźniejszą, przeszłą czy przyszłą; zastanowić się czy jest ona dokonana czy niedokonana i kiedy miała miejsce, co w angielskim jest znacznie precyzyjne niż w języku polskim. Zaraz to omówimy rozważając poszczególne czas. Proszę skup się teraz, to naprawdę nie jest trudne. Jak przeżyjesz mój wykład, to już nigdy nie będziesz miał problemów z czasem.

W języku angielskim w ramach teraźniejszości możemy użyć aż 4 czasów gramatycznych, zaś w języku polskim tylko dwóch. I tak:

 1. Simple Present – np. chodzę, jadam, pijam, jeżdżę, pływam, czytuję
 2. Present Continuous – np. idę, jem, piję, jadę, płynę, czytam (czynność w toku, teraz lub w najbniższej przyszłości)
 3. Present Perfect – np. zjadłem, wypiłem, pojechałem, przeczytałem (czynność dokonana w bieżącym teraźniejszym czasie tj. np. dzisiaj, w tym roku, od 2010, ostatnio, niedawno itp.). W tym czasie istnieją też wyjątki, które tłumaczymy jako czynności teraźniejsze. O tym szczegółowo opowiem w innym odcinku.
 4. Present Perfect Continuous – np. jadłem/jem, piłem/piję, czytałem/czytam (czynność niedokonana przeszła albo teraźniejsza w zależności od kontekstu w bieżącym teraźniejszym czasie, tj. np. dzisiaj, w tym roku, od 2010 – czynność była lub jest w toku od jakiegoś czasu aż do teraz itp.)

Przechodzimy do przeszłości gdzie znowu mamy 4 czasy gramatyczne do wyboru w zależności od tego co chcemy wyrazić.

 1. Simple Past – np. zjadłem, wypiłem, pojechałem, przeczytałem ( czynność dokonana w przeszłym czasie np. minutę temu, o 6 rano, wczoraj itp.)
 2. Past Continuous – np. jadłem, piłem, jechałem, czytałem (czynność niedokonana w przeszłym czasie np. minutę temu, o 6 rano, wczoraj -  czynność była w toku w przeszłości itp.)
 3. Past Perfect – np. zjadłem, wypiłem, pojechałem (czynność dokonana przed inną czynnością przeszłą np. zanim poszedłem do szkoły)
 4. Past Perfect Continuous – np. jadłem, piłem, jechałem ( czynność niedokonana przed inną czynnością przeszłą, np. zanim poszedłem do szkoły - czynność była w toku przed inną czynnością przeszłą)

Przyszłość w języku angielskim też obfituje w 4 możliwości jej wyrażania w kontraście do języka polskiego, gdzie mamy do wyboru tylko 2 konstrukcje czasów przyszłych.

 1. Simple Future np. zjem, wypiję, pojadę (kiedyś w przyszłości)
 2. Future Continuous – będę jeść, będę pić, będę jechać (czynność będzie w toku w jakimś punkcie czasu w przyszłości, np. jutro o 10 rano)
 3. Future Perfect – np. zjem, wypiję, pojadę (czynność zostanie wykonana do jakiegoś czasu w przyszłości, np. zdam 5 egzaminów do końca maja)
 4. Future Perfect Continuous – np. będę jeść, będę pić, będę jechać (przez ileś czasu do jakiegoś punktu w czasie przyszłym). Tak naprawdę jest to odpowiednik polskiego zdania typu: „W maju przyszłego roku to będzie 20 lat jak pracuję w tej firmie”.

Wszystko to stanie się bajecznie proste po kolejnych odcinkach „Nawigatora”, których nie możecie przegapić!

 

Serdecznie pozdrawiamy

Międzynarodowy Zespół Lektorski TRANSLATORA

 

Międzynarodowe Centrum Językowe TRANSLATOR działa od 1991 roku i jako pierwsza szkoła językowa na Śląsku uzyskała licencję Ministerstwa Edukacji Narodowej w tymże roku. Od tego czasu z naszej oferty edukacyjnej -  obejmującej naukę wszystkich języków świata - skorzystało kilkaset tysięcy słuchaczy oraz wiele znanych firm, instytucji i międzynarodowych korporacji, takich jak np. Narodowy Bank Polski, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Johnson&Johnson, Media Markt, Jeronimo, Teatr Śląski i wiele innych. Obecnie TRANSLATOR to duże, nowoczesne centrum językowe, egzaminacyjne i tłumaczeniowe prowadzące kursy ogólne i wysokospecjalistyczne wszystkich języków świata. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.