Nawigator językowy - Present Perfect i Present Perfect Continuous

JĘZYKOWY ZATOR USUNIE TRANSLATORa NAWIGATOR

Dzisiaj przedstawimy wam bliżej czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous.

Present Perfect

Poza nielicznymi wyjątkami konstrukcja wyraża czynność dokonaną w czasie bieżącym, nieskończonym (np. ostatnio, niedawno, dzisiaj, w tym roku, itp.) bądź w okresie od jakiegoś czasu, aż do chwili obecnej (np. od 1999 roku, przez ostatnie 5 lat, itp.)

 • zjadłem coś dzisiaj;
 •  zrobiłem coś niedawno;
 • wyjechałem gdzieś w tym roku;
 • napisali coś w tym tygodniu;
 • nie widziałem go od 1990 roku;
 • przeczytałem coś ostatnio;
 • nie zrobiłem tego przez ostatnie 10 lat.

Nieliczne wyjątki tłumaczone są na język polski jako czynności teraźniejsze, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z czasownikami tzw. nieprogresywnymi, czyli takimi, które nie występują w czasach continuous, np.:

be – być

have – w znaczeniu mieć

know – znać, wiedzieć

oraz z czasownikami takimi jak work, live, które użyte w czasach continuous dają znaczenie, że czynność wykonywana jest chwilowo.

Przykłady zastosowania wyjątków:

I have been a teacher for 10 years – Jestem nauczycielem od 10 lat

How long have you had the car – Jak długo masz ten samochód

I have known Mr Brown since 1999 – Znam Pana Browna od 1999 roku

I have lived in Poland all my life – Mieszkam w Polsce całe życie

I have worked for the firm for 20 years – Pracuję dla tej firmy 20 lat

Zasada gramatyczna:

have/has (w 3 os. l. Pojedynczej) + imiesłów bierny (3 forma czasownika dla nieregularnych, bądź końcówka -ed/-d dodana do regularnych czasowników).

I have gone – Ja poszedłem

You have gone – Ty poszedłeś

She has gone – Ona poszła

He has gone – On poszedł

It has gone – Ono poszło

We have gone – My poszliśmy

You have gone – Wy poszliście

They have gone – Oni poszli

Przeczenia:

have/has + not + czasownik w formie imiesłowu biernego

Przykłady:

I haven't gone – Nie poszedłem

You haven't gone – Ty nie poszedłeś

She hasn't gone – Ona nie poszła

He hasn't gone – On nie poszedł

We haven't gone – My nie poszliśmy

You haven't gone – Wy nie poszliście

They haven't gone – Oni nie poszli

Pytanie ogólne:

Inwersja (przestawienie) have lub has z podmiotem:

Has she gone to school? - Czy ona poszła do szkoły?

Pytania szczegółowe:

Where have you gone? - Gdzie ty poszedłeś?

Czas wykonania czynności jest bieżący. Typowe okreslenia czasowe:

 • this year – w tym roku
 • today – dzisiaj
 • recently – niedawno
 • lately – ostatnio
 • for the last ten years – przez ostatnie 10 lat
 • since 1984 – od 1984 (w domyśle: aż do chwili obecnej)
 • yet – już (już w pytaniach, albo jeszcze w przeczeniach)
 • already – już

Przykłady:

I have drunk a lot of milk today – Wypiłam dzisiaj dużo mleka

I haven't written anything yet – Nie napisałam jeszcze nic

I have been to Paris three times this year – Byłam w Paryżu trzy razy w tym roku

Present Perfect Continuous

Wyraża czynność przeszłą niedokonaną w czasokresie nieskończonym, bądź czynność w toku od pewnego czasu aż do chwili obecnej, czyli jest niedokonanym odpowiednikiem czasu Present Perfect, co oznacza te same zasady dotyczące czasokresu jak w Present Perfect. Wyrażana w Present Perfect Continuous czynność jest niedokonana i tłumaczona jako przeszła lub teraźniejsza w zależności od kontekstu, np.:

 • jadłem/jem dzisiaj od rana dużo,
 • piłam/ piję kawę przez ostatnie pół godziny,
 • pisałem/piszę dużo maili w tym tygodniu.

Na przykładach widzimy, że czasokres jest w dalszym ciągu bieżący, natomiast czynności są niedokonane.

Zasada gramatyczna:

have/has (w 3 os. l.pojedynczej) + been + czasownik + ing

I have been giong – Ja szedłem, bądź idę (w domysle od jakiegoś czasu aż do teraz)

You have been giong – Ty szedłeś/ idziesz

She has been going – Ona szła/ idzie

He has been going – On szedł/ idzie

We have been going – My szliśmy/ idziemy

They have been going – Oni szli/ idą

Przeczenie

have/has + not + czasownik + ing

I haven't been giong – Nie szłam/ nie idę

You haven't been giong – Nie szedłeś/ nie idziesz

She hasn't been going – Ona nie szła/ nie idzie

He hasn't been going – On nie szedł/ nie idzie

We haven't been going – My nie szliśmy/ nie idziemy

You haven't been going – Wy nie szliście/ nie idziecie

They haven't been going – Oni nie szli/ nie idą

Pytania ogólne

inwersja have/has z podmiotem

Have you been writing taday? - Co ty dzisiaj piszesz?

Pytanie szczegółowe:

What have you been writing today? - Co ty dzisiaj piszesz?

Przykłady:

I have been drinking a lot of milk today – Piję dzisiaj dużo mleka

I have been shopping all day – Robię zakupy cały dzień

I have been waiting for you for an hour – Czekałam na ciebie przez godzinę

She hasn't been waiting long – Ona nie czekała długo

 

Serdecznie pozdrawiamy

Międzynarodowy Zespół Lektorski TRANSLATORA

 

Międzynarodowe Centrum Językowe TRANSLATOR działa od 1991 roku i jako pierwsza szkoła językowa na Śląsku uzyskała licencję Ministerstwa Edukacji Narodowej w tymże roku. Od tego czasu z naszej oferty edukacyjnej -  obejmującej naukę wszystkich języków świata - skorzystało kilkaset tysięcy słuchaczy oraz wiele znanych firm, instytucji i międzynarodowych korporacji, takich jak np. Narodowy Bank Polski, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Johnson&Johnson, Media Markt, Jeronimo, Teatr Śląski i wiele innych. Obecnie TRANSLATOR to duże, nowoczesne centrum językowe, egzaminacyjne i tłumaczeniowe prowadzące kursy ogólne i wysokospecjalistyczne wszystkich języków świata. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.