Nawigator językowy- Simple Present i Present Continuous

JĘZYKOWY ZATOR USUNIE TRANSLATORa NAWIGATOR

Dzisiaj przedstawimy wam bliżej czasy Simple Present i Present Continuous.

Simple Present

Konstrukcja wyraża czynności powtarzające się, opisuje rozkład dnia, harmonogramy, rozkłady jazdy pociągów i samolotów, wszystkie uniwersalne prawdy naukowe (np. matematyczne, fizyczne itd.)

Zasada gramatyczna:

prosty czasownik np. go – we wszystkich osobach w takiej samej formie za wyjątkiem 3 osoby l. pojedynczej, gdzie dodajemy –s lub –es .

I go – ja chodzę

You go – ty chodzisz

She goes – ona chodzi

He goes – on chodzi

It goes – ono chodzi

We go – my chodzimy

You go – wy chodzicie

They go – oni chodzą

Pytania i przeczenia

Pytania i przeczenia wykonuje się za pomocą operatora do dla wszystkich osób za wyjątkiem 3 os. l. poj. W 3 os. l. poj. Używamy operatora does.

Przeczenia - aby zaprzeczyć do operatora dodajemy not i całość stawiamy przed czasownik, do + not + czasownik = don’t + czasownik; does + not + czasownik = doesn’t + czasownik.

I don’t go – ja nie chodzę

You don’t go – ty nie chodzisz

She doesn’t go – ona nie chodzi

He doesn’t go – on nie chodzi

We don’t go – my nie chodzimy

You don’t go- wy nie chodzicie

They don’t go – oni nie chodzą

Konstrukcja wyraża czynności powtarzające się, opisuje rozkład dnia, harmonogramy, rozkłady jazdy pociągów i samolotów, wszystkie uniwersalne prawdy naukowe (np. matematyczne, fizyczne itd.)

Pytania ogólne:

Do you go to school? – Czy ty chodzisz do szkoły?

Pytania szczegółowe:

Where do you go? – Gdzie ty chodzisz?

Określenia czasowe:

Czas wykonywania czynności i związane z tym typowe określenia czasowe:

 • often –często
 • always – zawsze
 • never – nigdy
 • usually – zwykle
 • sometimes – czasami
 • every day – każdego dnia

Konstrukcja nie dotyczy czynności, które wykonuje się teraz, lecz powtarzających się.

Przykłady:

I drink. – Ja pijam.

He sleeps .– On sypia.

She writes. – Ona pisuje.

Present Continuous

Konstrukcja wyraża czynności, które odbywają się w toku teraz, bądź w zaplanowanej przyszłości.

Zasada gramatyczna:

am/are/is (w zależności od osoby) + czasownik + -ing.

I am going. – Ja idę.

You are going. – Ty idziesz.

She is going. – Ona idzie.

He is going. – On idzie.

It is going. – Ono idzie.

Wer are going. – My idziemy.

You are going. – Wy idziecie.

They are going. – Oni idą.

Przeczenia:

am/are/is + not + czasownik

I am not going. – Ja nie idę.

You’re not going./You aren’t going. – Ty nie idziesz.

She isn’t going. – Ona nie idzie.

They’re not going./They aren’t going. – Oni nie idą.

Pytania ogólne:

Are you going to school? – Czy ty idziesz do szkoły?

Is she going to school? – Czy ona idzie do szkoły?

Are they going to school? – Czy oni idą do szkoły?

Pytania wykonuje się za pomocą przestawienia am/are/is – czyli czasownika być w czasie Simple Present przed podmiot kto? co?

Pytania szczegółowe:

Where are you going? – Gdzie ty idziesz?

Określenia czasowe:

Czas wykonywania czynności i związane z tym typowe określenia czasowe:

 • now- teraz
 • at present – w obecnej chwili
 • today – dzisiaj
 • this week – w tym tygodniu
 • next week – w przyszłym tygodniu

Przykłady:

I am drinking. – Ja piję.

He is sleeping. – On śpi.

She is writing. – Ona pisze.

They are watching TV. – Oni oglądają TV.

Serdecznie pozdrawiamy

Międzynarodowy Zespół Lektorski TRANSLATORA

 

Międzynarodowe Centrum Językowe TRANSLATOR działa od 1991 roku i jako pierwsza szkoła językowa na Śląsku uzyskała licencję Ministerstwa Edukacji Narodowej w tymże roku. Od tego czasu z naszej oferty edukacyjnej -  obejmującej naukę wszystkich języków świata - skorzystało kilkaset tysięcy słuchaczy oraz wiele znanych firm, instytucji i międzynarodowych korporacji, takich jak np. Narodowy Bank Polski, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Johnson&Johnson, Media Markt, Jeronimo, Teatr Śląski i wiele innych. Obecnie TRANSLATOR to duże, nowoczesne centrum językowe, egzaminacyjne i tłumaczeniowe prowadzące kursy ogólne i wysokospecjalistyczne wszystkich języków świata. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.