O Zespole Aspergera część III

Duży problem pogarszający funkcjonowanie większości osób z Zespołem Aspergera związany jest z pracą receptorów zmysłów. Zaburzenia te nazywane są zaburzeniami integracji sensorycznej. Między zmysłami musi panować równowaga i bodźce muszą być filtrowane przez mózg. Nie mogą działać ani za słabo, ani za mocno. W przeciwnym razie mózg dostanie za małą, albo za dużą dawkę bodźców. W efekcie zaczną działać odruchy obronne, albo mózg zacznie się domagać dalszego bodźcowania. Tak ma każdy z nas. Nie lubimy przesolonego, albo niedosolonego jedzenia, jak mówi się do nas za głośno, albo za cicho - nawet gdy słyszymy. Jednak u Aspergerowców te górne lub dolne granice tolerancji mogą zostać przesunięte. Te zaburzenia dotyczą siedmiu zmysłów (tak, tak to nie pomyłka:). Mamy siedem zmysłów:
 1. Wzrok 
  Nadwrażliwość: Razi ich światło, męczą i złoszczą jaskrawe kolory
  Osłabiona wrażliwość: Może aplikować sobie do oczu źródła promieniowania (nie tylko światło!) oglądać telewizor, czy komputer z bliższej odległości, mimo że dobrze widzi. Taka osoba może mieć poplamione ubrania, może rezygnować z niektórych potraw.
 2. Słuch
  Nadwrażliwość: Drażnią dźwięki codzienności, potrafią ze wzburzeniem reagować na dźwięki obojętne dla zwyczajnego człowieka. Dla mnie nokautem kończy się wiertarka...

  Osłabiona wrażliwość: Przykładanie uszu do głośników, krzyczenie (dla niedowrażliwych to normalny ton głosu), konieczność powtarzania komunikatów głosowych.
 3. / 4  Węch i smak - Te zmysły opisuję razem, ponieważ ich zaburzenia skutkują podobnymi konsekwencjami.
  Nadwrażliwość: Unikanie potraw, ubogi jadłospis, unikanie zatłoczonych pomieszczeń, uwagi do higieny, nawet wymioty w szczególnie silnie perfumowanych pomieszczeniach (np. centra handlowe).
  Osłabiona wrażliwość: Jedzenie większych ilości jedzenia, próbowanie rzeczy, które niekoniecznie do jedzenia się nadają, jedzenie pożywienia przeterminowanego, zanieczyszczonego, braki w higienie.
 1. Dotyk
  Nadwrażliwość: Niechęć do dotykania, chodzenie w specyficznych ubraniach, gwałtowne reakcje na zimno lub\i gorąco, deszcz, śnieg.
  Osłabiona wrażliwość: Dotykanie przypadkowych ludzi, nieprzestrzeganie granic (może stać za blisko, albo być bardzo wylewny), obniżone czucie bólu. Obniżony próg bólu spotykany jest u osób z zespołem Aspergera często i może być bardzo niebezpieczny (stanowi zagrożenie dla życia).
 2. 7.  Równowaga i czucie głębokie - zmysły odpowiadające za informowanie o położeniu i pozycji ciała w przestrzeni. Ten pierwszy informuje nas o pozycji względem otoczenia, a drugi o pozycji względem środka ciała.
  Nadwrażliwość: Strach przed wywróceniem się, powolny ostrożny chód.
  Osłabiona wrażliwość: Potrzeba kręcenia się, kiwania, bujania się, obijanie się, potykanie...
Oczywiście te zaburzenia są dużo bardziej złożone niż je opisałem. Powyżej, przedstawiłem tylko ogólny ich zarys.
Zespół Aspergera jest zaburzeniem NEUROLOGICZNYM, a nie psychicznym. Jego przyczyna nie leży w wychowaniu, wydarzeniach przeżytych w ciągu całego życia i tym podobnych. Psychoanaliza nie pomoże. Neurolog zaś załamuje ręce, bo nauka jeszcze nie odnalazła dla niego możliwości działania.
 ZA ma wiele dodatkowych objawów, typowych dla uszkodzeń neurologicznych:
Niezborność ruchowa- Złożone zaburzenie poruszania się, którego istotą jest niezgranie się różnych części ciała. W efekcie ich chód jest dziwaczny, nienaturalny, na WF-ie nie czują się zbyt komfortowo, częściej ulegają wypadkom, a te same wypadki powodują poważniejsze obrażenia niż u pozostałych. Wynika to głównie z braku technik asekuracyjnych lub ich błędnego przekształcenia.
Poważniejszym zaburzeniem jest dyspraksja - wynika ona z braku płynnego wykształcenia się umiejętności, które po pewnym czasie nauki powinny być naturalne. Wiele osób z zespołem Aspergera nie umie jeździć na rowerze, pływać... Ma problemy z koordynacją ruchowa.
Warto zauważyć też, że osoby z ZA mogą uważać się za lepszych lub gorszych niż są w rzeczywistości. To jest nieadekwatność samooceny. Powoduje ona próby robienia rzeczy, do których się nie nadają lub zaniechanie działań. Jeszcze groźniejsze są wahania samooceny, które nie są obojętne dla komfortu psychicznego. Budzą sporą frustrację. Takie osoby muszą być stale motywowane, podkreśla się ich mocne strony i tonuje nadmierną pewność siebie.

Arykuł powstał w ramach projektu "Studencka Kawiarnia Możliwości - myślę więc jestem"

Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontakt: fuks2@vp.pl Wykształcenie: Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Czemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr nauk matematycznych Doświadczenie: Wolontariat w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciem i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi "AS" https://www.facebook. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.