• Opublikowane 2 November, 2017

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności”

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencje Młodych Naukowców „Psychoróżności”, która odbędzie się w dniach 21 – 22 listopada 2017r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.
Wydarzenie ma na celu krzewienie i propagowanie dorobku naukowego młodych badaczy z polskich ośrodków akademickich z zakresu psychologii. Konferencja skierowana jest do studentów, dając im możliwość przedstawienia swoich pierwszych prac badawczych oraz uzyskania informacji zwrotnej od Komitetu Naukowego. 

Konferencja ma charakter dwudniowy: w pierwszym dniu odbędą się sesje referatowe oraz posterowe oraz wykłady plenarne. W drugim dniu odbędą się otwarte warsztaty z zakresu poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu pracy badawczej, który poprowadzą Pracownicy Instytutu Psychologii UŚ (obowiązują zapisy, o czym będziemy informować w późniejszym terminie).

Obowiązuje dowolność tematów, z zastrzeżeniem, że powinny one podejmować szeroko pojętą tematykę psychologiczną. Czas trwania wystąpienia nie może przekraczać 10 minut. Prace zgłaszane na Konferencję nie mogą być publikacją wyników pracy magisterskiej. 

Prace prezentowane na Konferencji mogą być przedstawiane w formie referatowej lub posterowej (format posteru: B1, 100x70 cm). Abstrakt nie przekraczający limitu 250 słów należy przesyłać do 31 października 2017 roku poprzez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/JVy62XnF5E5z2W033

Abstrakt powinien zawierać informacje dotyczące – podstaw teoretycznych, pytania i hipotezy badawcze, procedurę badawczą oraz wyniki i wstępne wnioski. 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego: knpitp@gmail.com

Udział w Konferencji jest bezpłatny. 


Z wyrazami szacunku,
Komitet organizacyjny
II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Psychoróżności”

Więcej informacji znajdziecie na naszym profilu:

https://www.facebook.com/events/100287484012834/

 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.