• Opublikowane 9 Styczeń, 2012

Peter Gabriel: Walczy za pomocą programu WITNESS

Peter Gabriel - muzyk i aktywista mówi o osobistej motywacji do stawania w obronie praw człowieka, tworzeniu organizacji obrony tych praw - WITNESS oraz przedstawia historie dziennikarzy obywatelskich w akcji.

Uwaga: POLSKIE NAPISY 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.