• Opublikowane 11 Grudzień, 2013

Pierwsza pomoc dla pierwszaka: ksero, jedzenie, imprezy

W RAMACH AKCJI PT. „PIERWSZA POMOC DLA PIERWSZAKA” TELEWIZJA INTERNETOWA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, STUDENCKIE STUDIO RADIOWE „EGIDA”, MAGAZYN STUDENCKI „SUPLEMENT” ORAZ „WIĘC JESTEM!” UDOSTĘPNIAJĄ MATERIAŁY PRZYGOTOWANE Z MYŚLĄ O STUDENTACH PIERWSZEGO ROKU. INFORMACJE MAJĄ IM POMÓC W ODNALEZIENIU SIĘ W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM.

W kolejnych dniach studenci będą mogli się dowiedzieć m.in. jak zachowywać się w dziekanacie, jak ubrać się na egzamin, jak dostać stypendium, gdzie wybrać się na najlepsze imprezy. Warto śledzić strony mediów akademickich – Telewizji internetowej (www.telewizja.us.edu.pl), radia Egida (www.egida.us.edu.pl) i magazynu studenckiego „Suplement” (www.suplement.us.edu.pl). Materiały publikuje też „Więc Jestem Studencki Serwis Rozwoju” (www.wiecjestem.us.edu.pl).


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.