• Opublikowane 8 Czerwiec, 2017

Pierwsza pomoc przedmedyczna - 09.06.

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Obsługi Studentów zaprasza na bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs jest organizowany w ramach współpracy Uniwersytetu z firmą szkoleniową Effekt sp. z o.o. w Katowicach.


Ze względu na specyfikę tematu szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną i będzie prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych ratowników medycznych.
Zasadniczy cel to nabycie wiedzy teoretycznej o podstawowych przyczynach powstawania urazów, metodach i zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasadach postępowania na miejscu wypadku, roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

W ramach spotkania uczestnicy będą brać udział w ciekawych elementach szkolenia, takich jak: scenki sytuacyjne, imitacja wypadków, rywalizacja grupowa, ćwiczenia praktyczne, itp. Podczas szkolenia będzie wykorzystany profesjonalny sprzęt ratowniczy m. in. zestaw manekinów do nauki BLS firmy Laerdal (dorosły, dziecko, niemowlę), defibrylator szkoleniowy AED, zestaw pozoracji ran oraz sztuczne kończyny, itp. zdarzeń.

Celem praktycznym jest natomiast nabycie przez uczestników kursu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – np. w przypadku wystąpienia ran i krwotoków, zaburzeń przytomności, zadławień, wstrząsów, złamań, skręceń, zwichnięć.

Niejednokrotnie pierwsza pomoc udzielona zaraz po zdarzeniu ma bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza kiedy każda sekunda może zadecydować o przeżyciu człowieka. Dlatego proponowane szkolenie będzie przeprowadzone w formie praktycznej. W trakcie spotkania uczestnicy będą rywalizować między sobą (kto lepiej potrafi udzielić pierwszej pomocy) a także zmierzą się z upływającym czasem (tzw. wyścig z czasem), aby móc poczuć jak ważne są sekundy przy ratowaniu życia.

Podczas szkolenia odbędzie się też pokaz medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez  ratowników medycznych. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma dwa dokumenty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych:

zaświadczenie MEN zgodnie z §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 Stycznia 2012r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz. 622)

oraz

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 Maja 2014r. w sprawie poszczególnych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 667).

Terminy:
Szkolenie zaplanowane jest dla 2 grup po 8 godzin edukacyjnych. Przewidujemy przeprowadzenie dwóch szkoleń w następujących terminach:

Pierwsza grupa: 9 czerwca 2017r. , godz. 9:00 – 16:00

Druga grupa: 14 czerwca 2017r. , godz. 9:00 – 16:00

Miejsce:
Pierwsza grupa: rektorat, aula K. Lepszego,
Druga grupa: rektorat, sala 133 w Studenckiej Strefie Aktywności,

Zapisy:

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie powinny przesłać imię, nazwisko, telefon i e-mail na adres: marzena.ponicka@us.edu.pl . w mailu proszę podać, który termin szkolenia Państwa interesuje.

Telefon: 32/359 1672, 506 167  875


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.