• Opublikowane 25 Maj, 2016

Projekt „Po obu stronach sceny”

Od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. będzie trwać cykl wydarzeń kulturalnych pn. „Po obu stronach sceny” realizowany przez Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret, Uniwersytet Śląski oraz Teatr Korez w Katowicach. Celem spotkań jest integracja społeczna poprzez sztukę osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami, przygotowanie do wystąpień scenicznych, a także ograniczenie wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność i dotarcie do społeczności lokalnej Śląska. Adresatami cyklu są osoby w wieku powyżej 16. roku życia, zamieszkujące teren województwa śląskiego. Zajęcia i warsztaty prowadzone będą w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice) oraz w Teatrze Korez. 

Uczestnicy będą mieć okazję wzięcia udziału w:

  • wyjeździe integracyjno-artystyczno-kulturalnym,
  • wydarzeniach artystyczno-kulturalnych w Teatrze Korez,
  • warsztatach stacjonarnych w jednej z wybranych grup (aktorskiej produkcyjnej i organizacyjnej),
  • wydarzeniu happeningowo-kulturalnym.


Rekrutacja trwa do 15-ego czerwca 2016 r. Wstęp jest bezpłatny. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.bon.us.edu.pl.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Michał Laksa, tel. +48 605 304 732, e-mail: absurdalnekabarety@gmail.com.


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.