• Opublikowane 27 Czerwiec, 2019

Prostytucja nieletnich

Ujęcia definicyjne

Prostytucja jest zjawiskiem obecnym od bardzo dawna w naszej kulturze[1]. “... prostytuowanie się jest zachowaniem związanym z oddawaniem swojego ciała nieokreślonej /niesprecyzowanej liczbie osób (może to być jedna osoba, jak i wiele), celem zaspokojenia ich popędu seksualnego. Prostytutką jest jednostka (niezależnie od płci), która epizodycznie lub stale oddaje się aktywności seksualnej, oczekując i otrzymując w zamian rozmaite korzyści: materialne (w formie pieniężnej lub jego ekwiwalentu) lub niematerialne”[2]. Mimo, że bardzo często spotykamy się z tym fenomenem w telewizji, Internecie, książkach jest to nadal temat tabu. Każdy o nim wie, ale nikt nic nie mówi. Często osobom prostytuującym się jest bardzo trudno wydostać ze środowiska, w którym żyją. Dlatego ważna jest podstawowa wiedza, którą możemy wykorzystać, niosąc pomoc tym osobą. W tym artykule chciałabym przedstawić zjawisko prostytucji nieletnich, przyczyny jej występowania i zagrożenia z nią związane.

W literaturze fachowej mamy do czynienia z licznymi opisami przypadków prostytucji. Zadziwiający jest jednak fakt, że prostytucję zaczęto uznawać za profesję obecną od zawsze w życiu kulturowo-społecznym[3]. Nasuwa się więc pytanie: Dlaczego wciąż traktujemy ją jako temat tabu?

Przyczyny zjawiska prostytucji nieletnich

Dominującymi czynnikami, które sprawiają, iż młodzież zaczyna uczestniczyć w procederze prostytucji, są między innymi: bieda, brak perspektyw oraz bezpiecznego środowiska do rozwoju. Znaczącą rolę odgrywa także środowisko rodzinne (brak zainteresowania rodziców), czy czynniki kulturowe. Wszystkie te elementy mogą być przyczyną prostytucji młodych dziewczyn i chłopców[4].

Zewsząd napływa do nas mnóstwo materiałów zawierające treści o charakterze seksualnym, niestety każdy ma do nich dostęp. Zarówno dorośli, jak i młodzież. To właśnie pobudzenie seksualne może być również jedną z przyczyn prostytucji nieletnich. Skoro widzimy wszędzie elementy seksualności to znaczy, że są one normalnym zjawiskiem, z którego możemy korzystać[5]. Coraz częściej spotykamy się z dwuznacznymi reklamami, wyzywającymi zdjęciami, filmami, czy obrazkami z podtekstem seksualnym. Seks jest obecny wszędzie.

Badania Jacka Kurzępy pokazują, iż 29% badanych chłopców wskazuję na żądzę, jako motyw swojego zaangażowania w prostytucję. Kolejny istotny dla nich czynnik stanowiły względy ekonomiczne (19%). Następnie wskazana była chęć dobrej zabawy, szaleństwa, przygód (17% przypadków). Na ostatnich miejscach znalazł się przypadek, koledzy i konieczność. Większość chłopców nie potrafi przerwać tego procederu ze względu na płynność finansową oraz brak rozliczania się z kimkolwiek z zarobionych pieniędzy. Są także sytuacje, w których następuje przyzwyczajenie do tego typu działalności i brak potrzeby rezygnacji z niej. Najczęstszą deklaracją chłopców prostytuujących się jest stwierdzenie, że nie ma w tym nic złego. Wielu z nich wyjawia, że zaczynali swoją pracę od ubierania się w skąpe ubrania i w obecności pracodawców sprzątało ich domy, za co dostawali sporą zapłatę[6]. Wynagrodzeniem za wykonaną pracę nie muszą być tylko pieniądze. Mogą to być modne ubrania, gadżety, wyjazdy, opłaty studiów.

Jedną z przyczyn zagubienia się nieletnich może być prezentowany w mediach wzorzec wyglądu uznawanego współcześnie za męski. Zgodnie z nim chłopak powinien być przystojny (jak aktor filmowy), zadbany, nienagannie ubrany, rozrywkowy. Dziś widzimy w mediach mężczyzn rozdartych emocjonalnie, nieraz wylewających łzy. Role społeczne zaczynają się modyfikować przez co mężczyźni, którzy nie umieją sobie poradzić z tymi zmianami, czują się zagrożeni. Powoduje to utratę ich tożsamości, którą nabyli w latach dziecięcych. Młody chłopak podążający za dzisiejszymi wzorcami, może się zastanawiać nad tym, jaki w ogóle powinien być. Większość z nas chce odnaleźć coś innego, wyjątkowego do czego nie każdy ma dostęp, ale jednak chcemy też dopasować się do reszty społeczeństwa. Ta potrzeba dopasowania powoduje, iż osoby, które zeszły na drogę prostytucji, mogą odczuwać wstyd przed przyznaniem się do tego procederu przed społeczeństwem, czy też bliskimi.

Konsekwencje  prostytucji

Osoby uczestniczące w procederze prostytucji często zaniedbują edukację poprzez opuszczanie zajęć, wagary. Takie jednostki często nie umieją znaleźć normalnej pracy nawet, gdy chcą uwolnić się od tej działalności seksualnej[7]. Bez podstawowego wykształcenia niestety nie są w stanie znaleźć żadnej pracy. Uważane są za głupie, ponieważ większość społeczeństwa uzyskała ten poziom wykształcenia. Następuje także zawężenie znajomości, które powoduje nawet zupełny brak wsparcia społecznego. Wówczas istnieją bardzo nikłe szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy, czy odnalezienie się na legalnym rynku pracy. Bez takowego wsparcia osoby tracą wiarę w swoje siły i możliwości, nie podejmują prób poszukiwania innej pracy, albo zdane tylko na siebie nie mogą podjąć ryzyka utraty tego zarobku.

Nieletni zmuszani do prostytuowania się odczuwają w sobie poczucie winy, wstyd i brak akceptacji ze strony środowiska, w którym na co dzień przychodzi im żyć. Są oni wykorzystywani przez osoby pełnoletnie, które wykorzystują swoją władze nad małoletnim.

W wyniku prostytucji często dochodzi do zajść w niechcianą ciążę. Próby nielegalnej aborcji powodują problemy ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym. Jest wysokie ryzyko, że taka dziewczyna nigdy nie będzie mogła posiadać własnych dzieci. Nawet jeśli odejdzie od tego procederu i będzie chciała założyć własną rodzinę. Błędy młodości będą odczuwalne przez całe życie[8]. Niestety często dochodzi tutaj także do przenoszenia chorób drogą płciową zarówno u kobiet, jak i mężczyzn[9].

Podsumowując, każdy przypadek prostytucji nieletnich jest inny. Składa się na niego wiele elementów sytuacyjnych: status materialny, więzi rodzinne, ciekawość, znajomości. Nie jesteśmy w stanie określić jednej reguły zachowań, po których może dojść do zaangażowania się młodej osoby w prostytucję. Każdy przypadek jest indywidualny, ponieważ sytuacja każdego jest inna. Jak możemy zauważyć, prostytuuje się młodzież zarówno z dobrze sytuowanych rodzin oraz, ta o znacznie obniżonym statusie materialnym. Nie zawsze towarzyszą temu względy finansowe, czasem tylko chęć dobrej zabawy i rozrywki. Badania wykazują, iż najwięcej młodocianych prostytucji ma miejsce ze względów ekonomicznych. Zdarzają się jednak przypadki, w których osoby te są zmuszane do prostytucji i robią to wbrew własnej woli.

Bibliografia:

  1. Kurzępa J Młodzież pogranicza- “świnki” czyli o prostytucji nieletnich, Impuls, Kraków 2001.
  2. Kurzępa J, A. Lisowska, A. Pierzchalska; PROSTYTUCJA „NIELETNICH” W PERSPEKTYWIE DOLNOŚLĄZAKÓW RAPORT Z BADAŃ; Wrocław 2008.
  3. Popławska A. Dziecko krzywdzone nr. 4 (33), Wykorzystywanie małoletnich w prostytucji – charakterystyka i dynamika zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy polskiej, Fundacja dzieci niczyje, 2010.

Autor: Agata Raszewska
[1] J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska; PROSTYTUCJA „NIELETNICH” W PERSPEKTYWIE DOLNOŚLĄZAKÓW RAPORT Z BADAŃ; Wrocław 2008, str. 7.

[2] Tamże

[3] Popławska A. Dziecko krzywdzone nr. 4 (33), Wykorzystywanie małoletnich w prostytucji – charakterystyka i dynamika zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy polskiej, Fundacja dzieci niczyje, 2010, str.54.

[4] Tamże str. 54-58.

[5]  Tamże

[6] J. Kurzępa, Młodzież pogranicza- “świnki” czyli o prostytucji nieletnich, Impuls, Kraków 2001, str. 159.

[7] Popławska A. Dziecko krzywdzone.str.59-64

[8] Popławska A. Dziecko krzywdzone.str.53-64

 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.