• Opublikowane 22 Maj, 2014

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Krew jest niezbędnym elementem naszego życia oraz lekiem, którego niczym nie można zastąpić. O tym jak cenny to lek przekonali się ci, którzy z powodu choroby lub wypadku stali się jej biorcami. Pobrana krew stanowi ok. 8% krwi krążącej w organizmie i jej oddanie nie powoduje żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopatruje w krew i jej składniki 145 szpitali i klinik regionu śląskiego. Od dłuższego czasu obserwujemy stały znaczny wzrost zapotrzebowania na krew, co jest związane z szybkim rozwojem współczesnej medycyny.

Aby krwi nie zabrakło, dziennie do jej oddania powinno zgłosić się ponad 400 osób.

 

Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na krew:

 • Starzenie się społeczeństwa
 • Wzrost zapadalności na nowotwory,
 • Wzrost skuteczności systemu ratownictwa medycznego,
 • Rozwój kardiochirurgii i onkologii.

Odpowiednia, stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo, w którym momencie będziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.

Oddając krew ratujesz życie i sprawiasz, że dzięki Twojej decyzji Ktoś będzie mógł obchodzić kolejne urodziny, przeżyć kolejne wakacje.

Uzyskana od dawców krew i jej składniki odgrywają podstawową rolę w różnych terapiach – bezpośrednio (np. przetaczanie krwi podczas operacji ) lub jako materiał wyjściowy do wyrobu produktów leczniczych otrzymywanych z osocza (przeznaczonych np. do leczenia hemofilii z niedoborem czynnika VIII).

Regionalne Centrum Krwiodawstwa wspólnie z Uniwersytetem Śląskim zorganizowało akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem „Krwisty Maj‘’. Dotychczasowe nasze wspólne działania dotyczyły organizowanej od 16 lat Wampiriady. Majowa akcja będzie miała charakter edukacyjny. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy Profesorów śląskich klinik, dawców i biorców krwi, studentów i pracowników UŚ a także mieszkańców miasta.

Akcja rozpoczeła się 6. maja 2014 r. (w godz. 9.00 - 14.00 ) na deptaku pod Rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, a następnie:

 • 9 maja 2014 r. – na Rynku w Cieszynie (w godz. 11.00- 16.00 )
 • 13 maja 2014 r. – w Szkole Zarządzania w Chorzowie (w godz. 10.00- 15.00)
 • 15 maja 2014 r. - na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach (w godz. 9.00- 14.00)

Oddając systematycznie krew, krwiodawca jest każdorazowo badany przez lekarza, który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może go skierować do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem.

Honorowi krwiodawcy mogą odliczać wartość oddanej krwi od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli:

 • ważysz nie mniej niż 50kg,
 • jesteś osobą pełnoletnią i nie przekroczyłeś 65 roku życia,
 • jesteś gotów do uratowania komuś życia – zostań Krwiodawcą

Pamiętaj:

 • zgłaszając się do oddania krwi, powinieneś być zdrowy, wypoczęty i po lekkim posiłku,
 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypij ok. 2 litry płynu,
 • nie pal papierosów i nie pij alkoholu
 • zgłoś się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem

Po oddaniu krwi Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

 • Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole,
 • Legitymacja HDK – przesyłana na adres domowy,
 • Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań (oznaczenie grupy krwi, morfologię, badania wirusologiczne ),
 • Posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kcal (8 czekolad).

W dniu organizowanej akcji honorowego oddawania krwi można było zarejestrować się w Ogólnopolskim Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

Była również możliwość uzyskania informacji nt. transplantacji narządów (prawne aspekty).

Zapraszamy! Szczegóły na stronie:

http://www.wiecjestem.us.edu.pl/krwisty-maj-wampirus

 

Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.