• Opublikowane 4 Czerwiec, 2012

Richard Dawkins o naszym "dziwnym" wszechświecie. / Why the universe seems so strange

PL: Biolog Richard Dawkins opisuje "myślenie o nieprawdopodobnym", obserwując jak ludzkie ograniczenia w rozumieniu otoczenia zawężają nasze poznanie wszechświata. UWAGA!!! Polskie napisy

EN: Biologist Richard Dawkins makes a case for "thinking the improbable" by looking at how the human frame of reference limits our understanding of the universe.

RU: Биолог Ричард Докинз предлагает мыслить о невероятном сквозь призму того, как человеческие рамки восприятия ограничивают наше понимание вселенной.

DE: Der Biologe Richard Dawkins plädiert dafür, "das Unwahrscheinliche zu denken", indem er beleuchtet, wie der menschliche Bezugsrahmen unser Verständnis des Universums begrenzt.

ES: El biólogo Richard Dawkins plantea el caso de "pensar lo improbable" observando cómo el marco de referencia humano limita nuestra comprensión del universo.

 

 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.