• Opublikowane 9 Styczeń, 2012

Stefana Broadbent: Jak Internet umożliwia bliskości

Martwimy się, ze komunikatory internetowe, SMSy czy Facebook psują bliskie kontakty między ludzkie, ale badania Stefani Broadbent pokazują jak technologia komunikacyjna jest pomocna w utrzymywaniu głębszych relacji i pozwala trwać miłości pomimo przeszkód takich jak odległość czy zasady panujące w miejscach pracy.

Uwaga: POLSKIE NAPISY 


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.