Studencka wiara

O wpływie rozpoczęcia studiów na duchowość i religijność studentów.

Życie to ciągłe zmiany, które wpływają na naszą  przyszłość. Inne otoczenie, nowi znajomi, styczność z różnymi odmiennymi poglądami, pokazują nam jak świat ma wiele do zaoferowania.  

Moment rozpoczęcia studiów jest bez wątpienia jednym z najważniejszych doświadczeń młodego człowieka. To chwila, w której każdy z nas musi zacząć samodzielnie podejmować decyzje, kształtować swoją osobowość, być świadomym konsekwencji płynących z dorosłego życia oraz przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie: „ Kim ja sam chcę być?”

Jako studentki pierwszego roku postanowiłyśmy  dowiedzieć się  jaki wpływ na  religijność, duchowość mają zmiany zachodzące w życiu naszym i naszych rówieśników. W tym celu przeprowadziłyśmy ankietę w środowisku osób zaczynających studia na UŚ. Większość z nich to studenci psychologii, ale na pytania odpowiedziały również osoby z kierunków takich jak: pedagogika, filologia polska czy prawo. Wśród ankietowanych były religie takie jak:  katolicyzm, prawosławie, a także jeden przedstawiciel adwentystów dnia siódmego. Były także osoby, które określały swoją postawę religijną jako ateizm.

Zastanówmy się  zatem nad tym czym jest religijność oraz duchowość? „Duchowość umożliwia odkrycie odpowiedzialnego stylu życia zgodnie z naturą człowieka i jego najgłębszymi aspiracjami, natomiast religijność umożliwia realizowanie takiego stylu życia, pod warunkiem że jest to religijność dojrzała, która umożliwia odkrycie prawdy i dorastanie do miłości.” [1] Według  S. Kuczkowskiego „Pojęcie religijności natomiast określa podmiotowe, subiektywne, indywidualne ustosunkowanie się osoby do systemu prawd, przy zaangażowaniu całej osobowości.” [2]

W naszej ankiecie zawarłyśmy różne pytania na temat religijności i duchowości w odniesieniu do czasu sprzed studiów i obecnej chwili. 62% ankietowanych określiło małą zmianę w swoich poglądach religijnych,  według reszty ich postawa w ogóle się nie zmieniła. Niestety pytanie kontrolne na temat zmiany poglądów pokazuje, iż nie wszyscy potrafią adekwatnie określić  swoich odczuć dotyczących wiary. Możemy zauważyć pewien paradoks, w którym student zaznacza maksymalną wielkość zmiany, po czym pytania odnoszące się do stosowania i praktykowania religii w życiu codziennym pokazują, że u tej osoby nic nie uległo zmianie.

U osób, które z pełnym zaangażowaniem pochodziły do praktyk religijnych takich jak np. modlitwa wystąpił niewielki spadek częstotliwości ich wykonywania. Jednak zauważyłyśmy, że niektórzy ankietowani po rozpoczęciu samodzielnego życia, częściej podejmują praktyki religijne.

Znany nam jest stereotyp studenta, który częściej niż inni pozwala sobie na łamanie pewnych norm. W odniesieniu do naszej ankiety zauważamy, że tylko 18% badanych uważa, że częściej łamią reguły. Reszta nie wykazała żadnych zmian.

Bez wątpienia społeczeństwo wywiera na nas wielką presję. Wchodząc w nowe otoczenie  trudno jest jednostce w sposób otwarty wyrażać swoje poglądy. Zakładając maskę, chcemy uzyskać przychylność innych osób, nawet kosztem wyznawanych przez nas wartości. Około 20% osób ankietowanych okazało się osobami podatnymi na wpływy i potwierdziło, iż praktykowanie religii po rozpoczęciu studiów  sprawia im dużo większą trudność  niż wcześniej. 29% osób potwierdza, iż najbliższe otoczenie ma wpływ na to, w jaki sposób deklarują wiarę,  zaś  22% przyznaje, że wpływ ten wywiera również obce środowisko .

Każdy z nas porusza w swoim życiu tematy religijne 30% osób ankietowanych robi to bardzo często, natomiast reszta podejmuję tego rodzaju dyskusje, znacznie rzadziej.

Od najmłodszych lat naszą duchowość kształtują rodzice. Nie ulega, więc wątpliwości, że nasze zaangażowanie w życie religijne jest w dużym stopniu zależne od ich decyzji. Potwierdza to nasza ankieta, która wykazuje, że 45 % studentów pierwszego roku zanotowało znaczny spadek wpływu rodziców na ich wiarę po pójściu na studia. Należy zaznaczyć, że  wśród osób, które nie zasygnalizowały zmian są osoby, które nadal mieszkają z rodzicami (stanowią one 44%  osób, które nie zadeklarowały żadnych zmian).

„Nawet, gdy podejmuję działania zgodne z tradycją, muszę sam wiedzieć, dlaczego postępuję zgodnie z tradycją, co ona jest warta, a nie mogę traktować jej jako wartości samej dla siebie […]. Jeśli jestem religijny, muszę w pełni zdawać sobie sprawę z założeń mojej wiary, warunków, jakie muszę  spełnić[…]. Mało tego, co pewien czas powinienem moje wnioski przemyśleć od nowa." [3]

Ankieta pokazuje, iż nowi studenci są w trakcie przemyśleń nad swoją wiarą. Ponad dwa miesiące poza domem, w nowym środowisku skłania ich do częstych kontemplacji nad swoją religią, własną duchowością; jednak jeszcze za wcześnie, aby zaobserwować odzwierciedlenie zachodzących w nich zmian w rzeczywistości. Młodzi ludzie dopiero weszli w nowe środowisko. Nadal oddziałują na nich głęboko zakorzenione wartości, które nabyli w środowisku domowym. Inną rzeczą jest fakt, iż większość studentów wraca na weekendy do domów rodzinnych, co pomaga im w systematycznym odbywaniu praktyk religijnych np. jak to jest wśród chrześcijan, idą całą rodziną na coniedzielną Mszę Świętą.

Zadajmy sobie teraz ważne pytanie, czy jest to wybór świadomy? Czy może nawyk, przyzwyczajenie? Jak to będzie gdy minie pewien okres czasu? Gdy częstotliwość powrotów do domu zmniejszy się?

To bez wątpienia czas próby dla nas, naszej religii i duchowości. I każdy ma szanse wybrać dla siebie to, co najlepsze. Ankieta wykazuje, iż wszyscy zastanawiamy się nad tym.

Być może za miesiąc, rok czy 5 lat, będziemy mogli  w sposób pełniejszy określić, czy i w jaki sposób studia, a zarazem wejście w dorosłość wpłynęły na naszą duchowość.

Dlatego  ankietę tą warto by było powtórzyć po pewnym czasie. Dowodem na to może być pytanie kontrolne, które wykazało, że w osobistych odczuciach zaczynają być jakieś zmiany bądź ich początki. Teraz poczekajmy, więc na ich realizacje i działanie w nowym życiu studenckim.

Autorki: Karolina Pochopień

Suda Małgorzata

 

Literatura:

 

  1. Kuczkowski, S.(1993) Psychologia religii.
  2. Dziewiecki,M.(1999). Rola duchowości w życiu człowieka. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/duchowosc_w_zyciu.html
  3. Obuchowski, K. (1995 ) Przez galaktykę potrzeb (str.319 ). Poznań: ZYSK IS-KA WYDAWNICTWO


 

 

REDAKTOR DZIAŁU 'PRACUJĘ'   Kontakt e-mail: malgorzatasuda@gmail.com Studia: Psychologia III rok – specjalizacje : kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji Zainteresowania: Aspekty psychologii biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe. Spoza psychologii moją wielką pasją jest motoryzacja, a w szczególności Formuła 1. Doświadczenie zawodowe: wiceprzewodnicząca WRSS WPiPs, członek Katowickiej Kuźni Liderów, przez rok byłam wolontariuszka Akademii Przyszłości i 3 miesiące wolontariat w Szpitalu Pediatrycznym w Sosnowcu – projekt Choice to Choose. Dodatkowo wakacyjny wolontariat w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. (...)


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.