Superat Paweł

Studia: Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UŚ, kierunek historia, specjalizacja nauczycielska; słuchacz Studiów podyplomowych Wiedzy o Społeczeństwie na WNS UŚ; student I roku filozofii na WNS UŚ

Kontakt: pawel.superat@gmail.com

 

Zainteresowania: Historia średniowieczna, społeczna, Kościoła oraz Śląska; psychologia społeczna; filozofia średniowieczna; tomizm; Monty Python.

Dodatkowe informacje o autorze:  Pasjonat średniowiecza oraz charyzmatu dominikańskiego. Z żoną i synkiem mieszka w Katowicach.

 

 Doświadczenie zawodowe (praktyki, staże, współpraca):

  • praktyki pedagogiczne w II Liceum Ogólnokształcącymim. S. Staszica w Tarnowskich Górach
  • praktyki pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 13w Tarnowskich Górach

Dodatkowe doświadczenie (działalność w organizacjach, praktyki, wolontariat):

  • wolontariat w Akademii Przyszłości (Stowarzyszenie Wiosna)
  • udział w dymarkach cysterskich w Rudach
  • udział w konferencji Kościół na Śląsku. Ludzie, miejsca, wydarzenia. Temat referatu: Życie codzienne dominikanów górnośląskich w średniowieczu
  • udział w naukowym obozie epigraficznym w Katowicach
Artykuł

Czy prosić Boga?

  • 4 Czerwiec, 2012
  • Superat Paweł
  • wiara, religia, duchowość, sesja, Bóg, modlitwa, prośba,

Czy prosić Boga? Czy ma sens liczenie na to, że Bóg zmieni dla nas zdanie     Wstęp   W artykule tym będziemy poruszać się w przestrzeni religii chrześcijańskiej, która, jak podejrzewam, najbliższa jest ogółowi stude

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.