Szarapow Natalia

Kontakt: natalia.szarapow@gmail.com

Studia: Uniwersytet Śląski w Katowicach - Psychologia (specjalizacja psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia sądowa)

Doświadczenie zawodowe (praktyki, staże, współpraca):  
Doświadczenie zawodowe zdobywane na przestrzeni ostatnich lat między innymi w:

NZOZ, Poradnia psychologiczna - psycholog, terapeuta
Jednostka penitencjarna - psycholog, rzecznik prasowy
Centrum organizacji pozarządowych - psycholog, trener
Sektor prywatny - psycholog, trener
Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) - psycholog, trener
Dzienny dom pomocy dla Seniorów - psycholog, terapeuta
Dzienna placówka opiekuńczo-resocjalizacyjna dla mężczyzn - psycholog
Ośrodek wsparcia dla kobiet - psycholog
Dzienny oddział psychiatryczny - psycholog

Dodatkowe doświadczenie:
Działania z zakresu komunikacji medialnej i PR. Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym. Uprzednio realizator i koordynator projektów społecznych i szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pracy doradczej i sprzedażowej.

Dodatkowe informacje o autorze: Specjalizuje się w pomocy i terapii psychologicznej w warunkach chronicznych przeciążeń oraz interwencjach w sytuacjach kryzysowych. Obejmuje kompleksowym wsparciem psychologicznym pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw oraz oraz działa w obszarze psychologii penitencjarnej. Wieloletni trener i szkoleniowiec w komercyjnych i społecznych projektach z zakresu kształtowania i wzmacniania umiejętności interpersonalnych. Pracuje terapeutycznie oraz warsztatowo w procesach indywidualnych i grupowych. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

Zainteresowania: trening siłowy, procesy motywacyjne

Artykuł

Kiedy szczęście nie przychodzi łatwo...

Na jedne z zajęć z przedmiotu ‘osobowość’ miałam okazję zapoznać się z rozdziałem „Szczęście – złudzenie czy konieczność”. Rozdział zawarty jest w książce ‘Złudzenia które pozwalają żyć’.

Czytaj dalej


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.