• Opublikowane 3 Czerwiec, 2014

Testy predyspozycji zawodowych w formie gier

Rynek pracy w Polsce nie wygląda najlepiej. Młodzi ludzie z braku pracy we własnym zawodzie podejmują się czegokolwiek lub nie pracują wcale. Wynika to z wielu czynników. Jednym z nich jest nieznajomość własnych predyspozycji. Z odsieczą przychodzi Deep Green – gry wskazujące ścieżki zawodowe lub edukacyjne.

Deep Green to platforma z trzema grami, składającymi się z pytań i zadań, których przejście generuje wyniki i wskazuje ścieżki zawodowe. To doskonałe narzędzie tak dla każdego, kto planuje bądź już realizuje swoją karierę, jak i dla doradców zawodowych.

Deep Green to innowacja na polskim rynku. Wykorzystanie gamelearningu w doradztwie zawodowym jest o tyle skutecznym rozwiązaniem, że gra angażuje użytkownika i jednocześnie pozwala unikać sztucznych odpowiedzi, jakie często są udzielane w klasycznych testach (w celu „polepszenia” wyników). Doradztwo w formie gier ma szanse zachęcić do zbadania się szersze grono użytkowników – również tych młodszych –  ponieważ gra dostarcza rozrywki, a nie tylko suchej wiedzy, jak klasyczne ankiety.

Gra diagnozująca predyspozycje zawodowe pozwala określić, do jakiej pracy mamy wrodzony talent, a jakiej powinniśmy unikać. Gra badająca kompetencje psychospołeczne pokazuje nasze umiejętności interpersonalne oraz osobiste, natomiast ostatnia z gier dedykowana jest osobom aktywnym zawodowo i pokazuje poziom wypalenia zawodowego, jego przyczyny i sposoby radzenia sobie z nim.

Z Deep Green mogą korzystać wszyscy, którzy pracują, uczą się, lub dopiero planują swoją karierę. Ponadto platforma jest atrakcyjnym narzędziem dla doradców. Wyniki są bowiem zliczane automatycznie, a poza grami doradca może korzystać z kreatora dodatkowych materiałów, które chciałby udostępniać swoim klientom. Użytkownicy, poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnych, mogą oceniać proces doradczy, dzięki czemu doradca ma szanse rozwijać się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Więcej na temat Deep Green znajduje się na stronach: http://deepgreen.com.pl/ oraz http://meet.deepgreen.com.pl/.


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.