• Opublikowane 17 November, 2012

Życzenia JM Rektora z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta wszystkim studentom Uniwersytetu składa JM Rektor UŚ i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.


Pomoc psychologiczna

Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa w Centrum Obsługi Studenta.

Skontaktuj się ze specjalistami w następujących obszarach:

W celu ustalenia terminu indywidualnej konsultacji psychologicznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.